Actueel

De toekomst van ons pensioen

Geplaatst in Algemeen

Zal het nieuwe kabinet tot pensioenhervorming overgaan? Welke consequenties heeft dat dan voor werkgevers?  Hoe willen werkgevers dat het stelsel eruit komt te zien? En welke invloed willen ze hierop uitoefenen?

Compenserende maatregelen verhoging pensioenpremie

Geplaatst in Algemeen

De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers.

ABP-premie stijgt de komende jaren

Geplaatst in Pensioenonderhandelingen

ABP heeft vandaag de pensioenpremie voor 2017 vastgesteld. Volgend jaar stijgt de totale premie met 2,7 procentpunt. Ook in de komende jaren zal de premie verder stijgen.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

Duurzame implementatie banenafspraak

Geplaatst in Nieuwsberichten

Donderdag 1 december verzamelden zich tweehonderd bezoekers in World Forum in Den Haag voor het congres ‘Anders kijken verRijkt’. Ze deelden kennis en ervaring over de duurzame implementatie van de Banenafspraak met elkaar, maar ook vragen en uitdagingen.

Onderzoek naar kansen in het primair onderwijs

Geplaatst in Nieuwsberichten

Op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, de PO-Raad en Stichting Gezel is een onderzoek uitgevoerd naar ruimte voor mensen met een beperking in het primair onderwijs. Een interessant onderzoek, dat inspiratie kan opleveren om op zoek te gaan naar kansen voor deze doelgroep.

Banenambassadeurs over Participatiewet

Geplaatst in Nieuws

Banenambassadeurs Hans Spigt en Aart van der Gaag evalueren de Participatiewet, waarmee het kabinet nu een kleine twee jaar probeert arbeidsbeperkten naar een baan te begeleiden. Conclusie: het behaalde succes is relatief en het wordt extreem lastig er een vervolg aan te geven.

Agenda

Congres banenafspraak bij het Rijk

donderdag 1 december 2016

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk organiseert donderdag 1 december in Den Haag een congres over het realiseren van de Banenafspraak.

Agenda VSO

VSO pensioencongres over toekomst pensioen

woensdag 30 november 2016

Pensioenkortingen steeds dichterbij. SER: pensioenpotje moet persoonlijk worden. Smeekbede bonden: Red de pensioenen! Pensioenpotten zijn overvol. DNB: Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen.

Vergaderdata 2016

zaterdag 31 december 2016

Hier vindt u de complete vergaderagenda van alle VSO-geledingen in 2016.

Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.