Actueel

Ministerraad stemt in met normalisering

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

Op 24 februari heeft de ministerraad ingestemd met bekrachtiging van het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Dat betekent dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Koning de wet gaan ondertekenen.

Vragen en antwoorden over normalisering

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

Vragen en antwoorden over normalisering

Normalisering rechtspositie ambtenaren gaat in 2020 in

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

De initiatiefwet Normalisering rechtspositie ambtenaren zal volgens planning, tegelijk met alle benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving, in werking treden per 1 januari 2020.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

Aanjagen is voorbij, maar realiseren gaat door!

Geplaatst in Nieuws

Op 1 maart 2017 eindigt de opdracht van Hans Spigt als aanjager voor de Banenafspraak. Judy Broere gaat de coördinatie overnemen en zal namens het VSO zorgen voor afstemming tussen de sectoren. In zijn laatste blog benadrukt Hans dat de tijd van aanjagen voorbij is, maar dat realiseren altijd doorgaat.

DE BANENAFSPRAAK VAN… Mechelien van Son

Geplaatst in Nieuws

Blog Mechelien van Son
Mechelien van Son is nu ruim een jaar betrokken bij de instroom van participanten bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Vanwege de aard van het werk binnen DJI was het niet eenvoudig om geschikte werkplekken te creëren. Toch zette DJI door en met succes: er zijn nu 54 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, én er zijn nog eens 26 werkplekken vrij. Hoe is DJI te werk gegaan? Mechelien vertelt.

Column: Je bent jong en je wilt wat!

Geplaatst in Nieuws

Er valt heel wat te kiezen op 15 maart wanneer we naar de stembus mogen. Er doen maar liefst 28 partijen mee. Maar stel, je bent jong en je mankeert wat. Je hebt jeugdzorg nodig of je zit op een speciale school of je hebt een arbeidsbeperking. Welke partij komt er dan voor je op?

Agenda

Praktijkontmoeting Banenafspraak en beschut werk

maandag 6 maart 2017

Het Aanjaagteam Banenafspraak organiseert een praktijkontmoeting over de uitvoering van de Banenafspraak. Het team doet dat samen met Vijverberg Juristen en RadarAdvies.

Agenda VSO

Oratie Zeger van der Wal

vrijdag 3 maart 2017

Op vrijdag 3 maart 2017 zal dr. Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs en het CAOP, zijn hoogleraarsambt aanvaarden.

Wat moet er in het Regeerakkoord komen?

woensdag 8 maart 2017

Op 15 maart 2017 gaan we naar de stembus. Enige tijd na de verkiezingen volgt het nieuwe regeerakkoord. Wat moet erin komen, in het belang van uw eigen werkveld in het openbaar bestuur?

Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Connect en volg VSO

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.