Actueel

Debat normalisering rechtspositie verdaagd

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

De beraadslaging in de Eerste Kamer over het initatiefwetsvoorstel voor normalisering van de rechtspositie van ambtenaren wordt dinsdag 25 oktober voortgezet.

Vraagtekens bij verplicht ambtelijk statuut

Geplaatst in Algemeen

Binnen het Rijk en binnen de overheidssectoren gemeenten, provincies en waterschappen worden vraagtekens geplaatst bij het instrument van een verplicht ambtelijk statuut.

Huis voor klokkenluiders van start

Geplaatst in Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders ingegaan. Aansluitend is in Utrecht nu ook het gelijknamige Huis voor klokkenluiders geopend.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

DE BANENAFSPRAAK VAN... Derek Wanrooij

Geplaatst in Nieuws

Blog Derek Wanrooij
Het Nieuwe Werken, persoonlijk leiderschap en co-creatie zijn ontwikkelingen binnen de provincie die veel impact hebben op onze manier van werken. Dat vraagt veel van het veranderingsvermogen van onze medewerkers, zeker de medewerkers met autisme.

Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Geplaatst in Nieuws

Tijdens het congres ‘Inclusiviteit werkt!’ dat kortgeleden in Maastricht werd gehouden, is het formele startschot gegeven voor het Expertisecentrum Inclusieve arbeidsorganisatie.

Wetsvoorstel verplichten beschut werk naar de Kamer

Geplaatst in Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar wetsvoorsel voor het verplichten van gemeenten om beschut werkplekken te realiseren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Agenda

Algemeen overleg Participatiewet

donderdag 27 oktober 2016

Donderdag 27 oktober vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats met staatssecretaris Klijnsma.

Agenda VSO

Openbaar bestuur en kwaliteit van de publieke dienst

donderdag 27 oktober 2016

Frits van der Meer, hoogleraar Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform, nodigt u uit voor een Openbaar Lunchdebat op donderdag 27 oktober bij het CAOP in Den Haag. 

Jaarcongres Leerstoelen

donderdag 17 november 2016

Bent u positief gestemd over de toekomst van de Nederlandse overheid?

Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.