Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

VSO maakt Plan van Aanpak garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 15 januari 2018

Website over privaat arbeidsrecht voor ambtenaren

Het ministerie van BZK heeft een speciale website geopend over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 21 december 2017

‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Geplaatst in Algemeen op 19 december 2017

Banenafspraak

Plan van Aanpak voor garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in nieuws op 15 januari 2018

VSO biedt handreiking voor eigen Plannen van Aanpak

VSO heeft in samenspraak met de sectoren een handreiking voor het maken van eigen Plannen van Aanpak ten behoeve van de banenafspraak samengesteld.

Geplaatst in nieuws op 15 januari 2018

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren

'Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren.'

Geplaatst in nieuws op 24 november 2017

Provincies bundelen participatieverhalen

Dat individuele overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen door de quotumregeling mogelijk een boete opgelegd zullen krijgen, ontslaat de publieke sector niet van de verantwoordelijkheid om ook als werkgever voorop te lopen bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Geplaatst in Provincies op 21 december 2017

Garantiebanen in het onderwijs

Woensdag 15 november 2017 organiseerde het WerkgeversServicepunt Rijnmond een event over garantiebanen voor onderwijsinstellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Geplaatst in Primair onderwijs / Voortgezet onderwijs / Middelbaar beroepsonderwijs op 24 november 2017

Samen voor meer banen

Lees hier het e-magazine "Samen voor meer Banen".