Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 16 februari 2018

Steun voor oproep geen beroep op verjaring bij asbestslachtoffers

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) steunt de oproep van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan overheids- en onderwijsorganisaties om geen beroep te doen op de verjaringstermijn bij vorderingen van (oud-) werknemers betreffende asbestgerelateerde ziektes.

Geplaatst in Algemeen op 1 februari 2018

Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra gestart

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is in internetconsultatie gebracht.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 30 januari 2018

Banenafspraak

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in nieuws op 16 februari 2018

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreƫerd voor mensen met een arbeidshandicap.

Geplaatst in nieuws op 16 februari 2018

Burgemeester geeft arbeidsgehandicapten duwtje in de rug

Toegegeven, het zijn nog niet de duizenden zoals te zien in de tv-spot, maar de eerste 180 mensen met een arbeidshandicap hebben zich in de eerste week gemeld op maakerwerkvan.nu.

Geplaatst in nieuws op 14 februari 2018

Provincies bundelen participatieverhalen

Dat individuele overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen door de quotumregeling mogelijk een boete opgelegd zullen krijgen, ontslaat de publieke sector niet van de verantwoordelijkheid om ook als werkgever voorop te lopen bij de uitvoering van de Banenafspraak.

Geplaatst in Provincies op 21 december 2017

Garantiebanen in het onderwijs

Woensdag 15 november 2017 organiseerde het WerkgeversServicepunt Rijnmond een event over garantiebanen voor onderwijsinstellingen in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Geplaatst in Primair onderwijs / Voortgezet onderwijs / Middelbaar beroepsonderwijs op 24 november 2017

Samen voor meer banen

Lees hier het e-magazine "Samen voor meer Banen".