Actueel

Rechtspositie ambtenaren: Staat weer in gelijk gesteld

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is niet verplicht om eerst met de bonden te praten, voordat hij de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bekrachtigt.

De toekomst van ons pensioen

Geplaatst in Algemeen

Zal het nieuwe kabinet tot pensioenhervorming overgaan? Welke consequenties heeft dat dan voor werkgevers?  Hoe willen werkgevers dat het stelsel eruit komt te zien? En welke invloed willen ze hierop uitoefenen?

Compenserende maatregelen verhoging pensioenpremie

Geplaatst in Algemeen

De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

Speeddaten in het bos

Geplaatst in Nieuwsberichten

Niet langer zoeken werkgevers in het groen naar kandidaten via het klassieke CV. Het project ‘Het Brede Bos’ van de gemeente Zeist, Staatsbosbeheer en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) biedt werkgevers de mogelijkheid om hun nieuwe werknemers live te zien werken op hun werkplek: in het bos.

DE BANENAFSPRAAK VAN… Roxanne van den Berg

Geplaatst in Nieuws

Blog Roxanne van den Berg
De afgelopen maanden is Roxanne actief geweest bij het aanjaagteam Banenafspraak als communicatiemedewerker. Dit project was haar op het lijf geschreven. Niet alleen is zij al jaren betrokken bij maatschappelijke thema’s, ook heeft zij zelf te maken met een arbeidsbeperking, namelijk fibromyalgie.

Toetsenbordreinigers poetsen ministeries

Geplaatst in Nieuws

Vanaf half december is vanuit de Banenafspraak een team van toetsenbordreinigers bij vier ministeries aan de slag gegaan. Zij poetsen de toetsenborden bij de ministeries. De borden zijn ware bacteriehaarden.

Agenda

Inspiratiemiddagen functiecreatie

donderdag 19 januari 2017

Wat is functiecreatie en wat kan het bijdragen aan het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking? Dat zijn de centrale vragen tijdens de inspiratiebijeenkomsten over functiecreatie van SBCM, het A&O-fonds en kenniscentrum voor de sociale werkvoorziening.

Agenda VSO

Oratie Zeger van der Wal

vrijdag 3 maart 2017

Op vrijdag 3 maart 2017 zal dr. Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van de Universiteit Leiden, Faculteit Governance and Global Affairs en het CAOP, zijn hoogleraarsambt aanvaarden.

Vergaderdata 2017

zondag 31 december 2017

Handig en overzichtelijk: alle vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van VSO, de Pensioenkamer, het Platform Arbeidszaken en de Zelfstandige Publieke Werkgevers in 2017.

Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.