Actueel

Aankomend ambtenaren amper geschoold in ethiek

Geplaatst in Integriteit

Universitaire studies bestuurskunde besteden amper aandacht aan ambtelijke beroepsethiek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung. Morele vorming en integriteit bij wo-opleidingen bestuurskunde’ van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Topambtenaren overschatten eigen ethisch leiderschap

Geplaatst in Integriteit

Topambtenaren overschatten hun eigen ethisch leiderschap. Ze denken dat ze een duidelijk voorbeeld zijn en genoeg ethische sturing geven. Medewerkers beleven dat echter heel anders.

Debat normalisering rechtspositie voortgezet

Geplaatst in Normalisering rechtspositie

De Eerste Kamer zet op 27 september aanstaande de behandeling van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voort.

RSS-feed

foto

Gebruik de RSS-feed om actuele berichten van VSO-werkgevers.nl te volgen met uw feedreader. U vindt de RSS-feed hier: vso-werkgevers.nl/rss/

Abonneer je op de nieuwsbrief van het aanjaagteam Banenafspraak

* verplicht veld

Banenafspraak

Kandidatenverkenner banenafspraak

Geplaatst in Nieuws

UWV ontwikkelt op dit moment een ‘kandidatenverkenner banenafspraak’: een speciale app voor werkgevers en intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken.

Aanbieden beschut werk straks wettelijk verplicht

Geplaatst in Nieuws

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) wil gemeenten wettelijk gaan verplichten om beschut werk aan te bieden.

West-Brabant aan de slag

Geplaatst in Nieuws

Het goede voorbeeld geven als overheid: doen we dat als het gaat om de Banenafspraak?

Agenda

Van school naar werk

maandag 27 juni 2016

De Programmaraad organiseert vijf bovenregionale bijeenkomsten met het thema ‘van school naar werk’.

Agenda VSO

Mensenrechten en ambtenaren

maandag 4 juli 2016

Prof. mr. Alexander de Becker, hoogleraar Ien Dales Leerstoel, verzorgt op maandag 4 juli een Openbaar Lunchcollege over het thema ‘Mensenrechten en ambtenaren’.

VSO in cijfers

Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Kijk hier hoe de verdeling van aantallen werknemers over de verschillende sectoren eruitziet.


Lees hier het e-magazine
Samen voor meer Banen.

Connect en volg VSO

VSO is sponsor van het Jonge Ambtenaren Netwerk Futur, zie www.futur.nl

Snelkoppeling naar

Platform Arbeidszaken

Het Platform Arbeidszaken richt zich op de beleidsterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.


Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet.


Werkgroep Pensioenen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden moeten keuzes maken over de inhoud van de regeling. Voor het ABP-pensioen gebeurt dit in de Pensioenkamer.