Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

VSO maakt Plan van Aanpak garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 15 januari 2018

Website over privaat arbeidsrecht voor ambtenaren

Het ministerie van BZK heeft een speciale website geopend over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 21 december 2017

‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Geplaatst in Algemeen op 19 december 2017

Leren van 70 jaar integriteitskwesties

Corruptie, integriteit (of een gebrek hieraan) en publieke waarden zijn altijd alomaanwezig in de publieke organisatie en de politiek. Maar wat gebeurt er feitelijk, hoe kon iets gebeuren, waarom werd bepaald gedrag (on)gepast gevonden, welke sanctie stond erop en wat is er gedaan om vergelijkbaar gedrag in de toekomst te voorkomen? The Centre for Public Values & Ethics (CPVE) legt zich in een meerjarig onderzoek toe op corruptie en integriteit in Nederland sinds 1945.

Geplaatst in Integriteit op 30 november 2017

Pensioenpremie voor 2018 door ABP bekend gemaakt

De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar met 1,4 procentpunt.

Geplaatst in Pensioenfonds op 24 november 2017

Gezamenlijke agenda voor leerstoelen

Ontwikkelingen in het publiek domein leiden tot transformaties en verschuivingen, met allerlei gevolgen voor kwaliteit van arbeid en arbeidsverhoudingen. De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP willen de komende jaren met elkaar ingaan op deze thema’s en werken daarom met een gemeenschappelijke agenda.

Geplaatst in Algemeen op 22 november 2017

Resultaat ‘In gesprek over pensioen’ naar bestuurders

De opbrengst van de twee pensioenbijeenkomsten die VSO op 26 september en 10 november 2017 organiseerde, wordt mede gebruikt als input voor de bestuurdersbijeenkomst in 2018. Die toezegging deed pensioencoördinator Muriel van der Starre namens VSO aan de deelnemers van beide drukbezochte dagen. In dit dubbelverslag kijken we met name naar de uitkomsten.

Geplaatst in Pensioenbewustzijn op 13 november 2017

‘Normalisering rechtspositie niet ten koste van arbeidsvoorwaarden’

De invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren zal en mag niet ten koste gaan van arbeidsvoorwaarden of arbeidsplaatsen.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 8 november 2017

Staat van de ambtelijke dienst 2017

De Staat van de Ambtelijke Dienst is uit, een tweejaarlijkse productie van de bijzondere leerstoelen van het CAOP. Dit jaar met als ondertitel: 'De motiverende overheid anno 2017'.

Geplaatst in Algemeen op 3 november 2017

‘Beloning bij de overheid is op orde’

De beloning in het openbaar bestuur is in grote lijnen op orde. Dat blijkt uit zojuist gepresenteerd onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Geplaatst in Arbeidsvoorwaardenvorming op 2 november 2017

Deel dit artikel

Ga naar...