Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Kabinet heeft oog voor problematiek rond banenafspraak

Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid. Dit blijkt uit een brief die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Geplaatst in Algemeen op 8 september 2017

Evaluatie subsidie VSO naar Tweede Kamer

Minister Plasterk heeft twee evaluatierapporten over de subsidies aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Geplaatst in Algemeen op 29 augustus 2017

Medezeggenschap en flexwerkers

Steeds meer mensen werken als flexwerker in een organisatie zonder een vaste arbeidsovereenkomst. Wat betekent dat voor de medezeggenschap in een organisatie?

Geplaatst in P&O-beleid op 25 juli 2017

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling. Op 6 juli 2017 hebben overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling.

Geplaatst in Pensioenonderhandelingen op 7 juli 2017

Taakstelling banenafspraak 2016 niet gehaald

Taakstelling banenafspraak 2016 door overheid en onderwijs niet gehaald

Geplaatst in Algemeen op 30 juni 2017

Normale cao voor ambtenaren

Als de aanpassings- en implementatiewet per 1 januari 2020 in werking treden, vallen ambtenaren vanaf dat jaar onder cao’s. Onder cao-onderhandelaars en personeelsmanagers leven heel veel vragen over de gevolgen en de uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 22 juni 2017

VSO zoekt nieuwe pensioenwoordvoerder

Mohamed el Mokaddem heeft zijn functie als pensioenonderhandelaar van VSO neergelegd.

Geplaatst in Pensioenonderhandelingen op 16 juni 2017

Vragen en antwoorden over normalisering

Het ministerie van BZK heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van vragen en antwoorden over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 13 april 2017

Normalisering: kernboodschap voor werkgevers

Het ministerie van BZK heeft voor de doelgroep werkgevers verwoord waar het bij de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren precies om draait.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 13 april 2017

Website VSO-werkgevers vernieuwd

Welkom op de vernieuwde website van VSO, het Verbond van sectorwerkgevers bij de overheid en in het onderwijs. Een toekomstbestendige site, eenvoudig en functioneel in gebruik.

Geplaatst in Algemeen op 30 maart 2017

Deel dit artikel

Ga naar...