Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Regeerakkoord en publieke sector

Wat staat er in het regeerakkoord? Hoe verhoudt zich dat een goed openbaar bestuur? Hoe nu verder met de arbeidsverhoudingen en arbeidsmarktknelpunten?

Nadat het Regeerakkoord is gepresenteerd, organiseren De Leerstoelen op dinsdag 17 oktober een debat over dit onderwerp. Het debat staat onder leiding van professor dr. Jaap Uijlenbroek van de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. Ook hoogleraren van de andere leerstoelen van het CAOP leveren een bijdrage.

Leerstoelen.jpg

Het debat 'Wat betekent het regeerakkoord voor de publieke sector' is van 15.00 uur tot 17.00 uur aan het Lange Voorhout 13 in Den Haag.

Voor wie?
Het debat is vooral interessant voor sociale partners, beleidsmakers, beleidsadviseurs, HRM'ers, MR-leden, ervaren of in het begin van een loopbaan.

Aanmelden kan via de website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelnemers ontvangen op een later moment een synopsis van verschillende arbeidsmarktvraagstukken in het openbaar bestuur.

Meer informatie: Loes Spaans, via l.spaans@caop.nl

Mocht er tegen 17 oktober geen regeerakkoord zijn, dan wordt het debat uitgesteld. Belangstellenden die zich hebben aangemeld ontvangen daarover dan bericht per email.

Deel dit artikel

Ga naar...