Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Technologische ontwikkelingen en arbeidszaken

De Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel van het CAOP organiseren op 13 februari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP in Den Haag het openbare debat "Technologische ontwikkelingen en arbeidszaken", over de gevolgen van technologie voor het werk en de wereld van het werk. 

Aan de orde komt casuïstiek van organisaties die al in 'transitie' zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen  of verwachten binnenkort met deze ontwikkelingen te maken te krijgen. Hoe en op welk moment hebben zij daarop geanticipeerd? Wat zijn hun ervaringen? 

Open advies
Vanuit het meerjarige programma 'Transformaties in de samenleving, gevolgen voor de arbeidsmarkt' hebben de Albeda Leerstoel en de Ien Dales Leerstoel in samenwerking met het CAOP een concept 'open advies technologische ontwikkelingen' geformuleerd. Dit advies moet cao-partners, sociale partners en andere belanghebbenden binnen de publieke sector behulpzaam zijn bij de manier waarop zij kunnen omgaan met het vraagstuk van technologische ontwikkelingen.

Het advies kan gezien worden als handreiking voor HRM of bijvoorbeeld bij het overleg over de cao of bij het georganiseerd overleg. Het is aan partijen zelf om te beoordelen welke onderdelen voor hen relevant kunnen zijn, op korte of langere termijn. 

De bijeenkomst op 13 februari wordt benut om het concept-advies te toetsen aan ervaringen en opvattingen van de deelnemers. Het advies wordt na het debat als ‘open advies’ op de website geplaatst.

Professor Jaap Uijlenbroek is debatleider en start de bijeenkomst met zijn visie op de ontwikkelingen. 

Voor wie?
Het thema en het programma is gericht is op werkenden in de publieke sector zoals cao-partners, sociale partners, bestuurders, hrm, adviseurs, beleidsmakers, medezeggenschap.

Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op de website. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deel dit artikel

Ga naar...