Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Sectorinformatie

Werkgevers in Nederland gaan de komende tien jaar (vanaf 2014, dat als een proefjaar geldt) 125.000 banen maken voor mensen met een handicap die nu buiten de arbeidsmarkt staan. Het gaat om 100.000 banen door de markt en 25.000 door overheidswerkgevers.

Worden deze getallen door een van beide sectoren niet gehaald, dan krijgt die sector (markt of overheid) te maken met een strafmaatregel. Dat staat in de Participatiewet en in de Quotumwet die op 1 januari 2015 in werking zijn getreden. Doel van deze regelingen is een inclusieve arbeidsmarkt: zoveel mogelijk mensen aan het werk. Voor het jaar 2015 gaan de overheidswerkgevers voor 3.000 extra banen. Deze taakstelling is verdeeld over de verschillende overheidssectoren.

In het keuzemenu links vindt u de informatie per sector.