Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Dossiers - Pensioenfonds

ABP verlengt toepassing ANW-compensatie tot 1 mei 2018

Het ABP-bestuur heeft ingestemd met het verzoek van de sociale partners om de ANW-compensatie tot 1 mei 2018 te verlengen.

Geplaatst op 25 januari 2018

Pensioenpremie voor 2018 door ABP bekend gemaakt

De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar met 1,4 procentpunt.

Geplaatst op 24 november 2017

Benoemingen voor verantwoordingsorgaan ABP

VSO heeft vijftien leden benoemd voor het nieuwe verantwoordingsorgaan van ABP. Naast deze vijftien leden zal ook een werkgeverslid namens de energie- en nutsbedrijven plaatsnemen in het verantwoordingsorgaan.

Geplaatst op 3 april 2014

Versterking bestuur pensioenfondsen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen. Met dit wetsvoorstel moet de kwaliteit van het bestuur binnen de pensioenfondsen worden versterkt. Lees hier ook wat het VSO voor het bestuur van het ABP voorstaat.

Geplaatst op 10 juli 2013

Medewerkers umc’s voor pensioen naar PFZW

LOAZ, dat is het overleg van werkgevers en werknemersorganisaties van de universitair medische centra (umc’s), ABP en PFZW hebben een principeovereenkomst gesloten over de overgang van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten van (ex)medewerkers van umc’s.

Geplaatst op 9 juli 2013

Deel dit artikel

Ga naar...