Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Nieuwe werkgeversvereniging sector waterschappen

De waterschapssector heeft sinds 6 december een gloednieuwe werkgeversvereniging, de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). Deze vereniging zal vanaf 1 januari 2019 gaan werken aan een nieuwe, moderne cao voor de waterschappen en gelieerde organisaties. En neemt daarmee de werkgeverstaken over van de Unie van Waterschappen.

Geplaatst in Algemeen op 6 december 2018

Pensioenen niet verhoogd, premie stijgt in 2019

ABP verhoogt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2019. Van 22,9% dit jaar, naar 24,9% komend jaar.

Geplaatst in Pensioenfonds op 29 november 2018

Stand van zaken in cao-land

Welke cao’s zijn er in 2017 en 2018 afgesloten in de publieke sector en hoe zag het onderhandelingsproces eruit? Heeft het lang geduurd? Waar en waarom knetterde het – of juist in het geheel niet? Wat voor afspraken zijn gemaakt en waar zit vernieuwing? Wordt er geanticipeerd op de komende normalisering van de rechtspositie van ambtenaren?

Geplaatst in Arbeidsvoorwaardenvorming op 23 november 2018

Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

Minister Ollongren (BZK) heeft de Aanpassingswet ten behoeve van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren bij de Tweede Kamer ingediend.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 21 november 2018

VSO-congres over het perspectief van de banenafspraak

Het hebben van een baan en het verrichten van arbeid heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. De banenafspraak maakt deel uit van een groter verhaal, namelijk perspectief voor mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Dat gaat over grenzen heen van politiek, kabinetten en sectoren.

Geplaatst in Algemeen op 6 november 2018

Na 25 jaar sectorenmodel: Tijd om op eigen benen te staan

Vijfentwintig jaar geleden werd het sectorenmodel ingevoerd. In een openbaar debat bij het CAOP draaide het om de vraag wat het sectorenmodel heeft gebracht en wat voor de toekomst voorligt.

Geplaatst in Algemeen op 2 november 2018

VSO-congres over de banenafspraak

Op vrijdag 2 november 2018 organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een congres over de banenafspraak

Geplaatst in Algemeen op 28 oktober 2018

Zilveren koetsje voor VSO-redacteur

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft een Zilveren Koetsje uitgereikt aan de Haagse journalist Klaas Salverda. Hij is ook redacteur van de VSO-site.

Geplaatst in Algemeen op 4 oktober 2018

Afspraken over omgang met geschillen onder Wnra

In het onderhandelaarsakkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Met name hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 31 augustus 2018

Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

Geplaatst in Algemeen op 17 juli 2018

Deel dit artikel

Ga naar...