Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Zilveren koetsje voor VSO-redacteur

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft een Zilveren Koetsje uitgereikt aan de Haagse journalist Klaas Salverda. Hij is ook redacteur van de VSO-site.

Geplaatst in Algemeen op 4 oktober 2018

VSO-congres over de banenafspraak

Op vrijdag 2 november 2018 organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een congres over de banenafspraak

Geplaatst in Algemeen op 27 september 2018

Afspraken over omgang met geschillen onder Wnra

In het onderhandelaarsakkoord tussen de vakbonden en de minister van BZK zijn, naast afspraken over loonsverhogingen, ook afspraken gemaakt over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Een daarvan is de manier waarop de nieuwe rechtspositie het beste kan worden ingevoerd bij het Rijk. Met name hoe straks wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 31 augustus 2018

Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

Geplaatst in Algemeen op 17 juli 2018

Strategisch personeelsbeleid rijksoverheid

Gemiddeld is een rijksambtenaar 48 jaar, het aantrekken van ICT’ers is lastiger en maatschappelijke vraagstukken worden diverser en complexer; het werk voor de rijksambtenaar verandert.

Geplaatst in P&O-beleid op 16 juli 2018

In opspraak: leren van integriteitskwesties

Wat kunnen wij leren van integriteitskwesties in het Nederlandse openbaar bestuur en de publieke sector in de periode 1945 tot aan nu?

Geplaatst in Integriteit op 12 juli 2018

Wnra geeft OR grotere rol en versterkte positie

Tineke Visser, organisatieantropoloog en medezeggenschapstrainer bij CAOP en Els Huisman, advocaat bij De Voort Advocaten|Mediators, bespreken in artikel in OR Rendement wat de Wnra precies inhoudt en welke rol de Ondernemingsraad (OR) kan vervullen bij de voorbereiding en invoering ervan.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 11 juli 2018

Eerste inschatting pensioenpremie voor 2019

Volgens een voorlopige inschatting komt de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%.

Geplaatst in Pensioenfonds op 6 juli 2018

Benoeming voorzitter Huis voor de Klokkenluiders

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen tot voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders.

Geplaatst in Klokkenluiders op 29 juni 2018

Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

Op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de ministerraad akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 26 juni 2018

Deel dit artikel

Ga naar...