Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Geen paniek omdat bedrijfsleven meer banen schept

Het bedrijfsleven schept veel meer banen voor arbeidsbeperkten dan de overheid. Toch is er geen paniek uitgebroken bij het VSO, vertelt secretaris Judy Boere in Trouw.

Geplaatst in Algemeen op 3 mei 2018

Voorkom verzuim en verloop

Van 11 tot 15 juni wordt de 4e Week van de RI&E georganiseerd. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het thema van dit jaar is: 'Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E'.

Geplaatst in Algemeen op 1 mei 2018

Huis voor klokkenluiders 'open tijdens verbouwing'

Het Huis voor klokkenluiders, dat vrij snel na zijn begin in zwaar weer terechtkwam, is ‘open tijdens de verbouwing’. Dat meldt minister Ollongren van BZK in een brief aan de Tweede Kamer.

Geplaatst in Klokkenluiders op 10 april 2018

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 16 februari 2018

Steun voor oproep geen beroep op verjaring bij asbestslachtoffers

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) steunt de oproep van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan overheids- en onderwijsorganisaties om geen beroep te doen op de verjaringstermijn bij vorderingen van (oud-) werknemers betreffende asbestgerelateerde ziektes.

Geplaatst in Algemeen op 1 februari 2018

Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra gestart

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is in internetconsultatie gebracht.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 30 januari 2018

ABP verlengt toepassing ANW-compensatie tot 1 mei 2018

Het ABP-bestuur heeft ingestemd met het verzoek van de sociale partners om de ANW-compensatie tot 1 mei 2018 te verlengen.

Geplaatst in Pensioenfonds op 25 januari 2018

VSO maakt Plan van Aanpak garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 15 januari 2018

Website over privaat arbeidsrecht voor ambtenaren

Het ministerie van BZK heeft een speciale website geopend over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 21 december 2017

‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Geplaatst in Algemeen op 19 december 2017

Deel dit artikel

Ga naar...