Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 16 februari 2018

Steun voor oproep geen beroep op verjaring bij asbestslachtoffers

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) steunt de oproep van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aan overheids- en onderwijsorganisaties om geen beroep te doen op de verjaringstermijn bij vorderingen van (oud-) werknemers betreffende asbestgerelateerde ziektes.

Geplaatst in Algemeen op 1 februari 2018

Internetconsultatie invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra gestart

Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is in internetconsultatie gebracht.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 30 januari 2018

ABP verlengt toepassing ANW-compensatie tot 1 mei 2018

Het ABP-bestuur heeft ingestemd met het verzoek van de sociale partners om de ANW-compensatie tot 1 mei 2018 te verlengen.

Geplaatst in Pensioenfonds op 25 januari 2018

VSO maakt Plan van Aanpak garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst in Algemeen op 15 januari 2018

Website over privaat arbeidsrecht voor ambtenaren

Het ministerie van BZK heeft een speciale website geopend over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 21 december 2017

‘Iedereen perspectief op werk’

Dat was het thema van de Nationale Denk Tank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Geplaatst in Algemeen op 19 december 2017

Leren van 70 jaar integriteitskwesties

Corruptie, integriteit (of een gebrek hieraan) en publieke waarden zijn altijd alomaanwezig in de publieke organisatie en de politiek. Maar wat gebeurt er feitelijk, hoe kon iets gebeuren, waarom werd bepaald gedrag (on)gepast gevonden, welke sanctie stond erop en wat is er gedaan om vergelijkbaar gedrag in de toekomst te voorkomen? The Centre for Public Values & Ethics (CPVE) legt zich in een meerjarig onderzoek toe op corruptie en integriteit in Nederland sinds 1945.

Geplaatst in Integriteit op 30 november 2017

Pensioenpremie voor 2018 door ABP bekend gemaakt

De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar met 1,4 procentpunt.

Geplaatst in Pensioenfonds op 24 november 2017

Gezamenlijke agenda voor leerstoelen

Ontwikkelingen in het publiek domein leiden tot transformaties en verschuivingen, met allerlei gevolgen voor kwaliteit van arbeid en arbeidsverhoudingen. De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP willen de komende jaren met elkaar ingaan op deze thema’s en werken daarom met een gemeenschappelijke agenda.

Geplaatst in Algemeen op 22 november 2017

Deel dit artikel

Ga naar...