Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Actueel

Deskundigenpanel verjaring asbestschade

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is blij dat de partijen binnen het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) unaniem hebben besloten om een deskundigenpanel verjaring in te stellen. Het deskundigenpanel kan, aldus Van Ark, de scherpe randen van een beroep op verjaring verzachten.

Geplaatst in Algemeen op 17 juli 2018

Strategisch personeelsbeleid rijksoverheid

Gemiddeld is een rijksambtenaar 48 jaar, het aantrekken van ICT’ers is lastiger en maatschappelijke vraagstukken worden diverser en complexer; het werk voor de rijksambtenaar verandert.

Geplaatst in P&O-beleid op 16 juli 2018

In opspraak: leren van integriteitskwesties

Wat kunnen wij leren van integriteitskwesties in het Nederlandse openbaar bestuur en de publieke sector in de periode 1945 tot aan nu?

Geplaatst in Integriteit op 12 juli 2018

Wnra geeft OR grotere rol en versterkte positie

Tineke Visser, organisatieantropoloog en medezeggenschapstrainer bij CAOP en Els Huisman, advocaat bij De Voort Advocaten|Mediators, bespreken in artikel in OR Rendement wat de Wnra precies inhoudt en welke rol de Ondernemingsraad (OR) kan vervullen bij de voorbereiding en invoering ervan.

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 11 juli 2018

Eerste inschatting pensioenpremie voor 2019

Volgens een voorlopige inschatting komt de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,1%. De premie voor 2018 bedraagt 22,9%.

Geplaatst in Pensioenfonds op 6 juli 2018

Benoeming voorzitter Huis voor de Klokkenluiders

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen tot voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders.

Geplaatst in Klokkenluiders op 29 juni 2018

Volgende stap privaat arbeidsrecht voor ambtenaren gezet

Op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de ministerraad akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen die nodig zijn voor de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Geplaatst in Normalisering rechtspositie op 26 juni 2018

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de Tweede Kamer uiteengezet wat het kabinet doet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De hoogconjunctuur van dit moment onderstreept de noodzaak om in actie te komen.

Geplaatst in Algemeen op 18 juni 2018

Geen paniek omdat bedrijfsleven meer banen schept

Het bedrijfsleven schept veel meer banen voor arbeidsbeperkten dan de overheid. Toch is er geen paniek uitgebroken bij het VSO, vertelt secretaris Judy Boere in Trouw.

Geplaatst in Algemeen op 3 mei 2018

Voorkom verzuim en verloop

Van 11 tot 15 juni wordt de 4e Week van de RI&E georganiseerd. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Het thema van dit jaar is: 'Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E'.

Geplaatst in Algemeen op 1 mei 2018

Deel dit artikel

Ga naar...