Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Stand van zaken in cao-land

Openbaar debat ‘Stand van zaken in cao-land’ van professor Jaap Uijlenbroek en professor Barend Barentsen, beiden hoogleraar Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP. 

Het debat is op 21 november 2018, van 16.15 tot 17.15 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag. Inloop vanaf 15.45 uur. 

Toelichting
Welke cao’s zijn er in 2017 en 2018 afgesloten in de publieke sector en hoe zag het onderhandelingsproces eruit: Heeft de totstandkoming lang geduurd of juist kort? Heeft het overleg stil gelegen? Is er gestaakt? Wat waren de discussiepunten die daaraan ten grondslag lagen? Zijn daar patronen in te herkennen?

En voor wat betreft de inhoudelijke afspraken: Wat zijn de afspraken ten aanzien van beloning, verlof, etc. Zijn er uitschieters? Welke ontwikkeling zien we op het gebied van de arbeidsvoorwaarden? Waar zitten vernieuwingsaspecten? Wordt er geanticipeerd op de invoering van de normalisering?

Met het oog op de toekomst: Wanneer lopen de cao’s af en begint voor die cao’s weer een nieuw onderhandelingsseizoen? Hoe verhoudt dat zich t.o.v. normaliseringsdatum 1 januari 2020?

Ter ondersteuning van het debat presenteren de hoogleraren een ‘factsheet’ met een duiding van de stand van zaken.  Deze publicatie verschijnt voortaan elk jaar in januari.

Doelgroepen en aanmelden
Het debat is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM, OR-leden, adviseurs, werkgevers en  werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier op de website

Deel dit artikel

Ga naar...