Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken

Seminar “Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken”, van professor Zeger van der Wal en professor Barend Barentsen. Het seminar is op 12 december 2018, van 16.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13 in Den Haag.

Integriteit en integriteitsincidenten zijn van alle tijden. Door allerlei technologische, demografische en juridische trends (social media, vervaging van grens tussen werk en privé, toenemende diversiteit en normalisering van de ambtelijke rechtspositie), ontstaan echter nieuwe typen integriteitsdilemma's en integriteitsschendingen waar we beleidsmatig nog niet altijd een antwoord op hebben gevonden. Dat wordt misschien ook wel steeds lastiger gezien de aard van deze nieuwe typen integriteitskwesties.

De vraag is of meer beleid in termen van nieuwe codes, richtlijnen en regelgeving nodig zijn - en hoe deze er dan uit moeten zien - of dat bewustwording, leiderschap en het 'goede gesprek' over dilemma's nog belangrijker worden.

Wij gaan tijdens dit seminar in gesprek over welke typen integriteitsincidenten in de nabije toekomst de agenda gaan bepalen en wat dat betekent voor integriteitsbeleid en hernieuwde bewustwording.

Professor Zeger van der Wal bekleedt de Ien Dales Leerstoel. Professor Barend Barentsen is hoogleraar bij de Albeda Leerstoel. Beiden van de Universiteit Leiden en het CAOP.

Doelgroepen en aanmelden
Het seminar is voor werkenden in de brede publieke sector, bijvoorbeeld sociale partners, bestuurders, HRM, integriteitsfunctionarissen, OR-leden, adviseurs, werkgevers en  werknemers en wetenschappers. U kunt zich kosteloos aanmelden via het formulier op de website.

Deelnemers ontvangen vooraf de webpublicatie 'Integriteit 2025' van professor van der Wal.

Deel dit artikel

Ga naar...