Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Bijeenkomst sociaal werkgeverschap

Wat is er voor nodig om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam werk te bieden? Tegen welke uitdagingen loopt u aan? Of hebt u een best practice? Loopt het en waar kan het mogelijk beter?

Op vrijdagochtend 30 november organiseert de gemeente Amsterdam een ochtend met werksessies, inspiratie en praktische toepassingen gericht op meer kansen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Na het plenaire deel zijn er verschillende werksessies.

Programmaonderdelen:

  • Welkom en waar staan we voor? Judith Duveen, directeur Werk gemeente Amsterdam
  • Key note Rosan Lamers, HR Directeur Vermaat Groep, specialist in Horeca op Maat 

Pitches en verdiepende werksessies:   

  • PostNL en Tempoteam over bemensing nieuwe distributie- en sorteercentrum voor pakketten
  • Albert Heijn medewerkers vakkenvullen, laden en lossen, magazijn
  • Gemeente Amsterdam extra plekken boven de formatie
  • Vermaat Groep specialist in horeca op maat
  • Schiphol Groep commitment van leveranciers

Meet & Greet - Werkgeversservicepunt en u als werkgever
Van tevoren krijgen alle deelnemende werkgevers 15 profielen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking die graag aan het werk willen. Indien uw bedrijf mogelijk kansen ziet voor deze kandidaten dan nodigen we de betrokkenen uit voor een kort gesprek met u of met uw collega.

Lessons learned
Na afloop van de werksessies is er weer een plenair deel waarin we lessen uit de werksessies ophalen. Aansluitend is er een lunch.

Wanneer
Vrijdag 30 november 2018 (inloop vanaf 8.45 uur ) 09.00 uur tot 12.30 uur. Lunch van 12.30-13.30 uur.

Waar
Amsterdam. Locatie volgt.

Vragen 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ayse Eti, a.eti@amsterdam.nl - tel. 06 30 60 69 00.

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst en om op te geven voor een werksessie.

Deel dit artikel

Ga naar...