Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Praktijkdag Programmaraad

De Programmaraad organiseert ook in 2019 weer Praktijkdagen. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn matching, werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio. 

Voor wie?
De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Aanmelden
Direct aanmelden kan hier.

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkdagen.

Deel dit artikel

Ga naar...