Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Voorinschrijving Praktijkdag Programmaraad

De Programmaraad organiseert ook in 2019 weer Praktijkdagen. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn matching, werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio.

Voor wie?
De Praktijkdagen Programmaraad zijn bedoeld voor projectleiders, (beleids)medewerkers en het management van gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners die uitvoering geven aan de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI.

Voorinschrijven
U kunt zich nu voorinschrijven voor de Praktijkdag van 7 november 2019. Door middel van de voorinschrijving krijgt u als eerste de gelegenheid om u definitief aan te melden. U wordt hierover door de Programmaraad geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres. Let wel, deze voorinschrijving betreft dus geen aanmelding, dat kan pas als het definitieve programma bekend is.

Klik hier voor meer informatie over de Praktijkdagen.

Deel dit artikel

Ga naar...