Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Functieprofielen

De functieprofielen zijn vooral bedoeld ter inspiratie: uiteraard zijn de beperkingen en behoeften van de arbeidsgehandicapte leidend voor de precieze invulling van de functie, net als de mogelijkheden van de organisatie.

Onderwijs

Secretariaat/ondersteuning

Loket/receptie

Documentatie

Catering/service

Facilitaire dienst/zaken

Magazijn

Overig

Heeft uw organisatie ook functieprofielen gecreëerd voor arbeidsgehandicapten? Stuur ze op naar het secretariaat van VSO. Zo kunnen we van elkaar leren!