Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Links

Toolbox Inclusief
Een slim doorzoekbaar en integraal instrument voor iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie.
www.toolboxinclusief.nl


Op naar de 100000
Een inkijkje hoe bedrijven mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan helpen:
www.opnaarde100000.nl


Inclusief werkgeven
https://www.awvn.nl/inclusief-werkgeven/


Voorbeeldenbank inclusief werkgeven
https://www.awvn.nl/inclusief-werkgeven/nationale-voorbeeldenbank/


Advies voor werkgevers
www.awvn.nl

Zelfcoach
https://www.awvn.nl/inclusief-werkgeven/zelfcoach/

Ingeschakeld – verbindt scholen, werkgevers en gemeenten
https://ingeschakeld.nl/

Het UWV voor werkgevers
Informatie van het UWV voor werkgevers:
www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/wet-banenafspraak/detail/doelgroepregister


Netwerk De Normaalste zaak

www.denormaalstezaak.nl


Locus Netwerk

www.locusnetwerk.nl


Branchevereniging Cedris

www.cedris.nl


Bijdragen aan passend werk

SBCM, het A&O-fonds sociale werkvoorziening:
www.sbcm.nl/producten.html