Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

VNG

VNG

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Nieuws - Banenafspraak - Feiten en cijfers

Verminderde baankansen Wsw-doelgroep

Het kabinet heeft het streven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Dat lukt nog moeilijk voor de doelgroep-Wsw.

Geplaatst op 5 september 2018

Stagiairs tellen mee voor personeelsomvang

Tellen de uren die stagiairs maken mee voor de personeelsomvang op basis waarvan het jaarlijkse percentage mensen uit de banendoelgroep wordt bepaald? Het antwoord is ja; en daarbij wordt het volgende in ogenschouw genomen:

Geplaatst op 27 augustus 2018

Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018

Om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio, brengt UWV elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit.

Geplaatst op 27 juli 2018

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst op 16 juli 2018

Forse daling arbeidsdeelname arbeidsgehandicapten

De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is fors gedaald, tussen 2008 en 2014 naar schatting met circa 13 procentpunt. Van 2015 op 2017 is er wel een positieve ontwikkeling, met een stijging van 37,7 naar 38,9 procent.

Geplaatst op 4 juni 2018

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2017 uitgebracht.

Geplaatst op 30 april 2018

Regionale trendrapportage derde kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal van 2017 uitgebracht.

Geplaatst op 1 februari 2018

Regionale trendrapportage tweede kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal 2017 uitgebracht. Opvallend is dat het aantal reguliere banen bij de overheid dit kwartaal voor het eerst hoger is dan ten tijde van de 0-meting.

Geplaatst op 27 oktober 2017

Klantprofielen doelgroepregister 1e kwartaal 2017

Klantprofielen doelgroepregister 1e kwartaal 2017

Geplaatst op 31 juli 2017

Regionale trendrapportage eerste kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal 2017 uitgebracht.

Geplaatst op 26 juli 2017

Deel dit artikel

Ga naar...