Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Nieuws - Banenafspraak - Feiten en cijfers

Lessen trekken uit praktijkvoorbeelden

Afgelopen jaren jaren zijn er op de site www.samenvoordeklant van de Programmaraad vele praktijkverhalen verschenen. De praktijkverhalen vloeien voort uit de presentaties die tijdens zogeheten Praktijkdagen worden gegeven.

Geplaatst op 30 september 2019

Regionale trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2019

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal van 2019 uitgebracht.

Geplaatst op 29 juli 2019

Vijf onderzoeken banenafspraak afgerond

Om te bepalen hoe wijzigingen (zullen) uitpakken in de praktijk, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van de Participatiewet goed te volgen. Verschillende onderzoeken hiernaar zijn nu afgerond.

Geplaatst op 8 juli 2019

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst op 25 april 2019

Toelichting wettelijk quotum en banenafspraak

Het onderscheid tussen overheid en markt zal in de banenafspraak en quotumregeling komen te vervallen. Wat betekent dat voor overheidswerkgevers?

Geplaatst op 26 februari 2019

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Geplaatst op 5 februari 2019

Regionale trendrapportage banenafspraak derde kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst op 28 januari 2019

Quotumpercentage voor 2019 vastgesteld

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het quotumpercentage voor de sector overheid voor het jaar 2019 vastgesteld. De regeling is net in de Staatscourant gepubliceerd. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Geplaatst op 12 december 2018

Regionale trendrapportage banenafspraak tweede kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal van 2018 uitgebracht.

Geplaatst op 5 november 2018

Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Informatie over de Wetswijziging Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) per 1 januari 2019 en het vooruitlopen op deze nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018.

Geplaatst op 26 oktober 2018

Deel dit artikel

Ga naar...