Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage eerste kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal 2017 uitgebracht.

UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen, in de definitie van de banenafspraak, is 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.

Sterke afname
Uit de trendrapportage blijkt ook dat er eind maart 2017 204.074 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 43.665 personen ten opzichte van de nulmeting. De afname kan, gelijk aan de vorige kwartalen, vooral worden verklaard door de herindeling Wajong. UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd.

Praktijkroute
Het aantal personen in het doelgroepregister dat valt onder de participatiewet, is dit kwartaal sterker toegenomen dan in eerdere kwartalen. Deels is dit te verklaren doordat 1.664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst. Het gaat hierbij voor het grootste deel om mensen die in 2016 al werkten op basis van verminderde loonwaarde en die per 1 januari 2017 het recht kregen om opgenomen te worden in het doelgroepregister. De banen van deze mensen tellen dit kwartaal dus ook voor het eerst mee voor de banenafspraak. 

Cijfers zijn indicatief
De regionale trendrapportage geven een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting en ten opzichte van eerdere kwartalen. De regionale rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt. Bovendien worden de banen via uitzendcontract of detachering in de kwartaalrapportages niet uitgesplitst naar overheid en markt.

Kijk hier naar de jongste cijfers.

Meer informatie is te vinden in een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de regionale rapportages.

Bron: UWV

Geplaatst op woensdag 26 juli 2017

Deel dit artikel

Ga naar...