Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Quotumcalculator voor overheidswerkgevers

Om op korte termijn tegemoet te komen aan de vraag om een rekentool is een quotumcalculator in demoversie ontwikkeld.

De rekentool is bedoeld voor overheidswerkgevers. Voor de marktsector is de quotumwet niet geactiveerd, omdat daar de banenafspraak immers tot dusver wel ruimschoots is gehaald.

In de demoversie kan worden ingevuld:

  • Hoeveel banen de betreffende overheidsorganisatie in 2018 moet realiseren
  • En hoeveel banen de komende jaren moeten worden gerealiseerd

Indicatief
In beide gevallen  gaat het om een indicatie van het aantal te realiseren banen van gemiddeld 25,5 uur per week.

In het tweede onderdeel van de rekentool wordt gerekend met indicatieve quotumpercentages. Dat komt omdat het totaal aantal banen bij de overheid, als onderdeel van de formule voor het quotumpercentage, jaarlijks moet worden vastgesteld. Zo wordt het quotumpercentage voor 2019 in oktober 2018 gepubliceerd.

De berekeningen zijn door SZW gecontroleerd.

Klik hier voor de demoversie.

Geplaatst op vrijdag 24 november 2017

Deel dit artikel

Ga naar...