Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage derde kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het derde kwartaal van 2017 uitgebracht.

Tussen eind 2012 en het derde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 24.155 extra banen via een regulier dienstverband en 8.988 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. Dit is iets boven de doelstelling van 33.000 extra banen die is geformuleerd voor heel 2017, zo blijkt uit de jongste kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV. 

De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn.  

De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontracten of
detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind
van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Samenvatting
Uit de trendrapportage blijkt dat er eind september 2017 206.750 mensen met een geldige grondslag
in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 40.989 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012 en een afname van 31.520 personen ten opzichte van het derde kwartaal 2016. De afname kan vooral worden verklaard door de herbeoordeling Wajong: UWV heeft in de periode 2015-2017 bij alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 gekeken of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben is de registratie in het doelgroepregister beëindigd. Dit proces van herbeoordeling is zo goed als afgerond. In het derde kwartaal van 2017 is het aantal personen in het doelgroepregister met 2.260 toegenomen.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 24.155 extra banen via een regulier dienstverband: 368 bij de overheid en 23.787 in de markt.
  • 8.988 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De doelstelling voor de driemeting, met peilmoment eind 2017, is om 33.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 10.000 bij de overheid en 23.000 bij de markt.

Vergelijking derde kwartaal 2016
De netto ontwikkeling ten opzichte van het derde kwartaal 2016 ziet er als volgt uit:

  • 14.223 extra banen via een regulier dienstverband: 1.334 bij de overheid en 12.888 bij de markt.
  • 761 minder banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De volgende Regionale trendrapportage, over het vierde kwartaal 2017, komt in april uit. De eerstvolgende landelijke monitor banenafspraak met de jaarmeting over 2017 verschijnt in de maand juli.

Bekijk hier de actuele factsheet (landelijk):
Factsheet-banenafspraak-3e-kwartaal-2017.pdf 

Lees hier de meest actuele (januari 2018) vragen en antwoorden bij de rapportages banenafspraak en beschut werk.

Geplaatst op donderdag 1 februari 2018

Deel dit artikel

Ga naar...