Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2017

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2017 uitgebracht.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind december 2017 200.452 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 is dat een afname van 12.423 personen. Het is een afname van 47.287 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.

Ieder kwartaal
UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 ieder kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

Geen officiële meting
De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of
detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind
van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Herbeoordeling Wajong
De afname waar sprake van is, kan vooral worden verklaard door de herbeoordeling Wajong: UWV heeft in de periode 2015-2017 bij alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 gekeken of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben is de registratie in het doelgroepregister beëindigd. Dit proces van herbeoordeling is inmiddels afgerond. In het vierde kwartaal van 2017 heeft UWV een laatste administratieve verwerking uitgevoerd van de registraties van Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Dit is de belangrijkste verklaring voor het feit dat het aantal personen in het doelgroepregister in dit kwartaal is afgenomen met 6.298.

WSW-populatie
Verder blijkt uit de trendrapportage dat de WSW populatie in het vierde kwartaal van 2017 is toegenomen met 866 personen. Deze personen zijn voor 1 januari 2015 ingestroomd in de WSW, maar telden niet mee voor de banenafspraak. Door grondslagwijzigingen binnen het doelgroepregister zijn deze personen mee gaan tellen voor de banenafspraak.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 ziet er als volgt uit:

  • 13.653 extra banen via een regulier dienstverband: 1.138 bij de overheid en 12.515 bij de markt.
  • 481 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 26.196 extra banen via een regulier dienstverband: 553 bij de overheid en 25.643 in de markt.
  • 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De doelstelling voor de driemeting, peilmoment eind 2017, is om 33.000 extra banen ten opzichte van de
nulmeting gerealiseerd te hebben: 10.000 bij de overheid en 23.000 bij de markt. Voor de driemeting verwerkt UWV ook de WSW- en WIW/ID-gegevens van respectievelijk Panteia en CBS.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op maandag 30 april 2018

Deel dit artikel

Ga naar...