Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak.

Dit blijkt uit de jongste kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen.

Om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio, brengt UWV elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

De kwartaalrapportage is niet de officiële meting van de realisatie van de banenafspraak. Die brengt SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar uit. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

Doelgroepregister
Uit de jongste trendrapportage blijkt dat er eind maart 2018 205.304 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 42.435 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, is de registratie in het doelgroepregister beëindigd.

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 is er een toename van 1.230 personen. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 is er zelfs een toename van 4.852 personen. Deze groei wordt verklaard, doordat personen niet uitgestroomd zijn op 31 december 2017 als gevolg van het effect op de opschorting van de T+2 regeling.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 ziet er als volgt uit:

  •  12.623 extra banen via een regulier dienstverband: 1.271 bij de overheid en 11.352 bij de markt.
  • 1.515 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 28.341 extra banen via een regulier dienstverband: 996 bij de overheid en 27.345 in de markt.
  • 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Doelstelling voor eind 2018
De doelstelling voor de viermeting, peilmoment eind 2018, is om 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt.

  • Klik hier voor alle cijfers uit de regionale trendrapportage
  • Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio's heel Nederland.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018

Deel dit artikel

Ga naar...