Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage banenafspraak tweede kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal van 2018 uitgebracht.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind juni 208.788 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 38.951 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Toename
Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 (een jaar geleden dus) is er een toename van 4.298 personen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 is sprake van een toename van 3.484 personen. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk voort via uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro).

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 ziet er als volgt uit:

  • 12.835 extra banen via een regulier dienstverband: 1.207 bij de overheid en 11.628 bij de markt.
  • 1.571 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 32.782 extra banen via een regulier dienstverband: 1.292 bij de overheid en 31.489 in de markt.
  • 10.880 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Doelstelling eind dit jaar
De doelstelling voor de viermeting, peilmoment eind 2018, is om 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt.

In totaal zijn er tot en met het tweede kwartaal 2018, 43.662 extra banen gecreëerd.

Voor de viermeting verwerkt UWV ook de tot en met eind december 2018 bijgewerkte WSW- en Wiw/ID-gegevens en gegevens over de praktijkroute van respectievelijk Panteia, CBS en Inlichtingenbureau. 

Geen officiële meting
De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind
van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op maandag 5 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...