Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Quotumpercentage voor 2019 vastgesteld

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het quotumpercentage voor de sector overheid voor het jaar 2019 vastgesteld. De regeling is net in de Staatscourant gepubliceerd. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

De quotumheffing zoals deze in het huidige systeem zou moeten worden toegepast, wordt overigens opgeschort tot 1 januari 2022 of tot het moment waarop de vereenvoudigde quotumregeling operationeel is, als dit vóór deze datum ligt. Maar omdat het huidige systeem op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking operationeel blijft tot het nieuwe systeem in werking treedt, moet aan de huidige wettelijke voorwaarden worden voldaan.

2,14 procent
Dat betekent dat, ondanks de voorgestelde opschorting van de quotumheffing, het quotumpercentage voor 2019 gepubliceerd moet worden. Voor 2019 wordt het quotumpercentage voor de sector overheid vastgesteld op 2,14 procent. Dit betekent dat van alle verloonde uren van grote werkgevers in de sector overheid 2,14 procent ingevuld moet worden door mensen met een arbeidsbeperking.

Variabel
De quotumheffing is van toepassing op alle overheidswerkgevers met 25 of meer werknemers. Het totaal aantal banen bij werkgevers die quotumheffing verschuldigd zijn in de sector overheid (variabele D) is variabel en moet jaarlijks worden vastgesteld. UWV heeft variabele D voor de sector overheid voor 2019 bepaald op 1.074.355,166 banen. Dat is het totaal aantal banen bij grote werkgevers in de sector overheid.

Geplaatst op woensdag 12 december 2018

Deel dit artikel

Ga naar...