Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Quotumcalculator banenafspraak

Wilt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid? Met deze ‘Quotumcalculator’ van de Rijksoverheid is dit in maximaal zes stappen vast te stellen.

Met de quotumcalculator kunt u als overheidswerkgever (indicatief) vaststellen:

  • of uw organisatie onder de quotumregeling valt;
  • hoeveel banen uw organisatie moet realiseren in 2018;
  • hoeveel banen uw organisatie de komende jaren moet realiseren.

Overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer moeten een bepaald percentage mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben. In 2019 is dit quotumpercentage 2,14 procent. Als overheidswerkgevers niet voldoen aan het quotumpercentage krijgen ze een quotumheffing van 5.000 euro per niet ingevulde baan opgelegd. In het eerste jaar van de quotumregeling wordt geen heffing opgelegd.

De aantallen die de quotumcalculator berekent, zijn indicatief. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Geplaatst op dinsdag 5 februari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...