Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2018

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het vierde kwartaal van 2018 uitgebracht.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind december 2018 218.259 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 29.480 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Toename
Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017, dus een jaar ervoor, is er een toename van 17.807 personen. Er is een toename van 6.171 personen ten opzichte van het derde kwartaal 2018. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk voort via uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro).

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 ziet er als volgt uit: 

  • 14.746 extra banen via een regulier dienstverband: 2.055 bij de overheid en 12.692 bij de markt.
  • 1.675 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting ziet er als volgt uit:

  • 40.942 extra banen via een regulier dienstverband: 2.607 bij de overheid en 38.335 in de markt.
  • 12.448 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Doelstelling eind 2018
De doelstelling voor de viermeting, peilmoment eind 2018, was om 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het vierde kwartaal 2018, 53.390 extra banen gecreëerd.

Geen officiële meting
De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn.

De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op donderdag 25 april 2019

Deel dit artikel

Ga naar...