Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Vijf onderzoeken banenafspraak afgerond

Om te bepalen hoe wijzigingen (zullen) uitpakken in de praktijk, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en van de Participatiewet goed te volgen. Verschillende onderzoeken hiernaar zijn nu afgerond.

In een brief informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Kamer over vijf onderzoeken:

1.         Onderzoek naar regionale verschillen

Op verzoek van de Werkkamer heeft UWV een onderzoek uitgevoerd naar verschillen in de uitvoering van de Wet banenafspraak in de arbeidsmarktregio’s. De Werkkamer had hiermee als doel om de verschillen tussen regio’s beter te kunnen duiden en succesfactoren in kaart te brengen.

2.         Inventarisatie regionale dienstverlening

Naast het eerste onderzoek heeft Bureau Berenschot ook een onderzoek uitgevoerd naar regionale verschillen in de dienstverlening. Hierin is de regionale dienstverlening aan werkzoekenden (met en zonder een arbeidsbeperking) en aan werkgevers in alle 35 arbeidsmarktregio’s onderzocht.

3.         Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat al twee keer eerder is uitgevoerd. Het geeft antwoord op de vraag hoe duurzaam de banen van de doelgroep banenafspraak zijn. UWV heeft dit onderzoek uitgevoerd.

4.         Beperking administratieve lasten binnen nieuwe werkwijze banenafspraak

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau APE Public Economics. Het heeft de mogelijke administratieve lasten van het vereenvoudigde systeem voor de banenafspraak onderzocht en in kaart gebracht hoe deze beperkt kunnen worden.

5.         Beschut werk in relatie tot de banenafspraak.

Deze quickscan betreft een kwalitatief onderzoek onder een beperkte selectie van gemeenten en werkgevers om een beeld te vormen over het realiseren van beschut werkplekken bij reguliere werkgevers.

Los van deze onderzoeken, die nu afgerond zijn, loopt op dit moment de evaluatie van de Wet banenafspraak. Dat onderzoek zal naar verwachting eind dit jaar klaar zijn.

  • De afzonderlijke onderzoeken zelf zijn hier (als bijlage) te vinden.

Geplaatst op maandag 8 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...