Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VSNU

VSNU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2019

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het eerste kwartaal van 2019 uitgebracht.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind maart 221.002 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 26.737 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Toename
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018, dus een jaar hiervoor, is er een toename van 15.698 personen. Er is een toename van 2.743 personen ten opzichte van het vierde kwartaal 2018. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk voort via uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro). De uitstroom ten opzichte van het vierde kwartaal 2018 bedraagt 3.327 personen.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 ziet er als volgt uit:

  • 13.454 extra banen via een regulier dienstverband: 1.948 bij de overheid en 11.505 bij de markt.
  • 208 minder banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting (31 december 2012) ziet er als volgt uit: 

  •  41.794 extra banen via een regulier dienstverband: 2.945 bij de overheid en 38.850 in de markt.
  • 10.184 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Netto banenverlies
In vergelijking met het voorgaande kwartaal is er een netto banenverlies van 1.411 banen. Een deel van dit verlies komt door de uitstroom van werkzame personen binnen de WSW-detachering (banenafspraak) naar WSW Beschut Werk (geen banenafspraak). Deze personen tellen hierdoor niet meer mee voor de tellingen binnen de banenafspraak. Anderzijds is er ook sprake van een aanzienlijke daling, doordat er in de groep personen die werkzaam blijft binnen de banenafspraak veel urenverlies is opgetreden in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Doelstelling eind 2019
De doelstelling voor de vijfmeting, peilmoment eind 2019, is om 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het eerste kwartaal van dit jaar 51.978 extra banen gecreëerd.

Geen officiële meting
De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op maandag 29 juli 2019

Deel dit artikel

Ga naar...