Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Regionale trendrapportage banenafspraak tweede kwartaal 2019

UWV heeft de regionale cijfers uit de trendrapportage voor de banenafspraak over het tweede kwartaal van 2019 uitgebracht.

Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind juni 224.770 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 22.969 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong.

Toename
Ten opzichte van het tweede kwartaal 2018, dus een jaar hiervoor, is er een toename van 15.982 personen. Er is een toename van 3.768 personen ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Deze reguliere aanwas komt voornamelijk voort via uitgevoerde loonwaardemetingen (Praktijkroute) en beoordelingen arbeidsvermogen (indicatie banenafspraak/VSO/Pro). De uitstroom ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bedraagt 913 personen.

Netto ontwikkeling
De netto ontwikkeling in het aantal banen (in de definitie van de banenafspraak) ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 ziet er als volgt uit:

  • 12.403 extra banen via een regulier dienstverband: 2.028 bij de overheid en 10.375 bij de markt.
  • 162 minder banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

De netto ontwikkeling ten opzichte van de nulmeting (31 december 2012) ziet er als volgt uit:

  • 45.185 extra banen via een regulier dienstverband: 3.320 bij de overheid en 41.864 in de markt.
  • 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering: op dit moment niet onder te verdelen naar overheid en markt.

Doelstelling eind 2019
De doelstelling voor de vijfmeting, peilmoment eind 2019, is om 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. In totaal zijn er tot en met het tweede kwartaal van dit jaar 55.903 extra banen gecreëerd. 

Geen officiële meting
De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroeppopulatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn. De kwartaalrapportage is niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak, omdat dat op jaarlijkse basis gebeurt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.

De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de banenafspraak.

Bron: UWV.nl/werkgevers

Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...