Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019.

Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Feiten rond mensen met een arbeidsbeperking:

  • sinds 2015 zijn meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
  • het aantal mensen dat via de Banenafspraak aan het werk komt neemt toe
  • werkgevers zijn steeds meer bereid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
  • maar: het aantal nieuwe werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt groeit niet.

Wat te doen?
Om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen gaat het volgende gebeuren:

  • uitvoeren doe-agenda's in arbeidsmarktregio's (Perspectief op werk)
  • Meer eenduidigheid in werkgeversdienstverlening (Breed offensief)

Ga hier naar de volledige factsheet_participatiewet.pdf

Bron: SZW 

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019

Deel dit artikel

Ga naar...