Markt en overheid

De opheffing van het onderscheid tussen markt en overheid biedt ruimte voor publiek-private samenwerking bij de uitvoering van de banenafspraak.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag 9 oktober 2018 voor een motie waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak genoemd onderscheid op te heffen.

Met de Kameruitspraak wordt de regering verzocht om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Doelstelling blijft overeind
De doelstelling om 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te scheppen, blijft onverminderd overeind. De Kamer spreekt uit ‘dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel overheid als markt’.

Daar is staatssecretaris Van Ark het van harte mee eens. Zij beloofde verder de 'handschoen' op te nemen om het hele systeem simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

In een Kamerbrief van november 2018 gaf de staatssecretaris aan hoe zij uitvoering zal geven aan de aangenomen motie van het lid Nijkerken-De Haan c.s. over het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid en wat de consequenties hiervan zullen zijn. Zij zet het opheffen van het onderscheid tussen overheid en markt in gang. Dit zal overigens wel wetswijziging vergen.