Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak nieuws

Ondergebruik van no-riskpolis bij werkgevers

Werkgevers maken minder gebruik van de no-riskpolis dan zij zouden kunnen. Die conclusie trekt Peter Rijnsburger in een zogeheten kennisverslag van UWV onder de titel ‘De no-riskpolis in kaart gebracht’.

Geplaatst op 23 juli 2018

Reacties én suggesties na jongste cijfers banenafspraak

‘Meer werk voor mensen met een beperking’. ‘Bedrijven wel, maar overheid haalt wéér quotum gehandicapten niet’. Dat waren de meest voorkomende reacties op de jongste banenafspraakcijfers die staatssecretaris Van Ark naar de Kamer heeft gestuurd. Maar er waren er meer.

Geplaatst op 17 juli 2018

Overdracht verloonde uren van ingeleende werknemers

U bent een grote overheidswerkgever en u leent werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie. Dan tellen ook de verloonde uren van deze medewerkers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak daarom hierover goede afspraken met de betreffende uitzendorganisatie, zegt UWV.

Geplaatst op 13 juli 2018

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de zorg

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. Tot eind 2022 zijn ongeveer 100 tot 125 duizend extra medewerkers nodig.

Geplaatst op 11 juli 2018

‘Ruimte voor sociale ondernemingen’

Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) heeft de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedetailleerde vragen gesteld over het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet.

Geplaatst op 4 juli 2018

Overheid realiseert sterke stijging banen arbeidsbeperkten

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat binnen de overheid een baan heeft gevonden is in 2017 met bijna 3.000 gestegen. Deze stijging is groter dan verwacht.

Geplaatst op 2 juli 2018

Reactie publieke werkgevers: 'Stijgende lijn'

‘Goed om te zien dat er een stijgende lijn zit in het aantal banen dat wij realiseren. We zijn er nog niet, er is nog een flinke slag te maken. We verwachten in de onderzoeken die zijn gedaan aanknopingspunten te vinden die ons gaan helpen met het realiseren van meer banen. En we gaan graag in gesprek met het kabinet over aanvullende acties die nodig zijn.’

Geplaatst op 2 juli 2018

Staatssecretaris Van Ark blij met meer banen arbeidsbeperkten

“Goed nieuws voor alle mensen die via de banenafspraak aan het werk zijn gekomen”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de jongste cijfers die zij net aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geplaatst op 2 juli 2018

Partnerschap markt en overheid in inkoopdomein

Hoe kunnen via inkoop door de overheid duurzame banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking? Hoe werken markt en overheid samen aan een inclusieve organisatie?

Geplaatst op 25 juni 2018

‘Overheid schiet in eigen voet’

De overheid schiet in eigen voet door het quotum voor arbeidsbeperkten te activeren. Commissaris Aart van der Gaag van ‘Op naar de 100.000 banen’ in de marktsector geeft klip en klaar aan dat het activeren van het quotum contraproductief werkt.

Geplaatst op 18 juni 2018

Deel dit artikel

Ga naar...