Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak nieuws

De sleutel van het succes van provincies

Provincies als overheidswerkgevers nemen letterlijk een vooraanstaande positie in bij het nakomen van de afgesproken garantiebanen. Wat is het geheim achter hun succes?

Geplaatst op 13 maart 2018

Toolbox Inclusief

Een slim doorzoekbaar en integraal instrument voor iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie.

Geplaatst op 12 maart 2018

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst op 16 februari 2018

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap.

Geplaatst op 16 februari 2018

Burgemeester geeft arbeidsgehandicapten duwtje in de rug

Toegegeven, het zijn nog niet de duizenden zoals te zien in de tv-spot, maar de eerste 180 mensen met een arbeidshandicap hebben zich in de eerste week gemeld op maakerwerkvan.nu.

Geplaatst op 14 februari 2018

Kamer achter slag in keten uitvoering Participatiewet

De Tweede Kamer heeft waardering voor de aanpak van staatssecretaris Van Ark (SZW) die rond de Participatiewet een slag wil maken in de keten.

Geplaatst op 8 februari 2018

Staatssecretaris Van Ark zoekt samenwerking

Staatssecretaris Tamara van Ark wil samenwerking tussen bestuurders, deskundigen en betrokkenen om er voor te zorgen dat de overgangen van dagbesteding, beschut werk, werken onder de banenafspraak en werken in een reguliere baan beter op elkaar aansluiten.

Geplaatst op 6 februari 2018

Plan van Aanpak voor garantiebanen

Het VSO heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Geplaatst op 15 januari 2018

VSO biedt handreiking voor eigen Plannen van Aanpak

VSO heeft in samenspraak met de sectoren een handreiking voor het maken van eigen Plannen van Aanpak ten behoeve van de banenafspraak samengesteld.

Geplaatst op 15 januari 2018

Aanpassing uitkering Wajongers met arbeidsvermogen

Per 1 januari 2018 wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70 procent van het Wettelijk Minimum Loon.

Geplaatst op 28 december 2017

Deel dit artikel

Ga naar...