Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

WVOI

WVOI

VSNU

VSNU

NFU

NFU

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak nieuws

Eerste Kamer achter deactiveren quotumheffing

De Eerste Kamer heeft voor wetgeving gestemd die onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk maakt en erin voorziet dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven.

Geplaatst op 12 november 2019

Rijk koopt in met impact

5000 participatiebanen creëren, waarvan 1500 via inkoop en opdrachtgeverschap. Dat is één van de concrete doelen die het Rijk voor ogen staat bij de rijksbrede inkoop die ‘duurzaam, sociaal en innovatief’ is.

Geplaatst op 11 november 2019

Voortgang banenafspraak: Overheden gaan blijvend rapporteren

Overheidssectoren moeten blijvend rapporteren over de concrete voortgang van de banenafspraak. Daarvoor zal elke sector elk jaar met een rapportage moeten komen.

Geplaatst op 5 november 2019

Locus en De Normaalste Zaak gaan samen

Locus en De Normaalste Zaak gaan vanaf 1 januari 2020 hun krachten bundelen bij het ondersteunen van werkgevers op het gebied van inclusie.

Geplaatst op 28 oktober 2019

Bert van Boggelen verlaat De Normaalste Zaak

Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, kondigt zijn vertrek aan.

Geplaatst op 26 oktober 2019

‘Sociale ondernemer wil arbeidsmarkt eerlijker maken’

Het verhogen van de arbeidskansen van een kwetsbare doelgroep is de belangrijkste drijfveer voor sociale ondernemers. Dat blijkt uit de jongste jaarlijkse steekproef van Social Enterprise NL, de brancheclub voor sociale bedrijven.

Geplaatst op 26 oktober 2019

Deel dit artikel

Ga naar...