Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak nieuws

Nota van wijziging schort quotumregeling op

Staatssecretaris Van Ark heeft een nota van wijziging naar de Kamer gestuurd die regelt dat de quotumregeling wordt opgeschort.

Geplaatst op 29 november 2018

Meer ruimte tussen overheid en markt

Om te voldoen aan de banenafspraak, kunnen overheidsorganisaties in bestaande en nieuwe inkoopcontracten tussen overheid en markt meer ruimte zoeken voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld in de sfeer van facilitaire dienstverlening.

Geplaatst op 22 november 2018

Contourenbrief vereenvoudiging banenafspraak

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt onder meer een drastische vereenvoudiging voor van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Eén die werkgevers meer perspectief biedt om banen te creëren, die werkgevers voor elke baan die ze realiseren beloont en die de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering vermindert.

Geplaatst op 20 november 2018

Uitwerking breed offensief

Tegelijkertijd met de Contourenbrief ontving de Kamer vandaag ook de brief met de uitwerking van de andere onderwerpen uit het brede offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Geplaatst op 20 november 2018

Overheid actieve werkgever voor mensen met loonkostensubsidie

De overheid speelt een grote rol bij het bieden van banen aan mensen die werken met loonkostensubsidie. Deze rol is groter dan tot nu toe uit de cijfers lijkt.

Geplaatst op 19 november 2018

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld.

Geplaatst op 8 november 2018

VSO-congres over banenafspraak: Perspectief over grenzen heen

Het hebben van een baan en het verrichten van arbeid heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. De banenafspraak maakt deel uit van een groter verhaal, namelijk perspectief voor mensen voor wie het niet allemaal vanzelf gaat. Dat gaat over grenzen heen van politiek, kabinetten en sectoren.

Geplaatst op 6 november 2018

Overheden maken zelf weer schoon

Niet alleen de Rijksoverheid is weer zelf gaan schoonmaken, ook bij gemeenten is dit een trend. Van de vijf grootste gemeenten hebben er vier de afgelopen jaren de schoonmaak geheel of gedeeltelijk binnen hun eigen organisatie geplaatst, zo blijkt uit navraag van het Financieele Dagblad.

Geplaatst op 29 oktober 2018

Kamer heft onderscheid markt en overheid bij Banenafspraak op

Een meerderheid in de Kamer heeft voor een motie gestemd waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Geplaatst op 9 oktober 2018

‘Onderscheid tussen markt en overheid belemmert banenafspraak’

Het onderscheid tussen overheid en markt vormt een van de belemmeringen die het halen van de banenafspraak voor bij elkaar 125.000 extra banen in de weg staan. Het wegnemen van deze belemmering zal de mogelijkheden voor werkgevers om banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten.

Geplaatst op 8 oktober 2018

Deel dit artikel

Ga naar...