Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VNG

VNG

NFU

NFU

WVOI

WVOI

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Banenafspraak nieuws

Kamer debatteert over quotumheffing

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer – SP, PvdA en GroenLinks – proberen de quotumheffing bij de banenafspraak onverminderd overeind te houden. De coalitie steunt de staatssecretaris in haar voornemens voor een nieuw en vereenvoudigd systeem.

Geplaatst op 16 januari 2019

Provincies voorop: van banenafspraak- naar quotumcijfers

Provincies zijn hard bezig ‘om te denken’ naar quotumcijfers. En dus om los te komen van de oorspronkelijke banenafspraakcijfers, die bovendien helemaal zelfstandig moesten worden gerealiseerd. Nu kan - om de aantallen te halen - worden samengewerkt met de markt.

Geplaatst op 15 januari 2019

Simpel Switchen in de Participatieketen

Aansluitend op de novemberbrief over het breed offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen, schetst staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer in een nieuwe brief die vlak voor de jaarwisseling is verzonden wat het kabinet wil doen om te zorgen dat mensen worden gestimuleerd meer uit zichzelf te halen zonder angst voor verlies van zekerheden.

Geplaatst op 4 januari 2019

Op korte termijn bestuurlijke afspraken

Ministers Ollongren van BZK en haar collega’s van SZW en OCW hopen binnenkort bestuurlijke afspraken met de werkgevers van overheids- en onderwijsssectoren te ondertekenen.

Geplaatst op 20 december 2018

Nota van wijziging schort quotumregeling op

Staatssecretaris Van Ark heeft een nota van wijziging naar de Kamer gestuurd die regelt dat de quotumregeling wordt opgeschort.

Geplaatst op 29 november 2018

Meer ruimte tussen overheid en markt

Om te voldoen aan de banenafspraak, kunnen overheidsorganisaties in bestaande en nieuwe inkoopcontracten tussen overheid en markt meer ruimte zoeken voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld in de sfeer van facilitaire dienstverlening.

Geplaatst op 22 november 2018

Contourenbrief vereenvoudiging banenafspraak

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt onder meer een drastische vereenvoudiging voor van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Eén die werkgevers meer perspectief biedt om banen te creëren, die werkgevers voor elke baan die ze realiseren beloont en die de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering vermindert.

Geplaatst op 20 november 2018

Uitwerking breed offensief

Tegelijkertijd met de Contourenbrief ontving de Kamer vandaag ook de brief met de uitwerking van de andere onderwerpen uit het brede offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Geplaatst op 20 november 2018

Overheid actieve werkgever voor mensen met loonkostensubsidie

De overheid speelt een grote rol bij het bieden van banen aan mensen die werken met loonkostensubsidie. Deze rol is groter dan tot nu toe uit de cijfers lijkt.

Geplaatst op 19 november 2018

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld.

Geplaatst op 8 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...