Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

VO Raad

VO Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VNG

VNG

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Toolbox Inclusief is live

Verder aan de slag met het creëren van een inclusieve arbeidsorganisatie? Kijk dan nu op de website www.toolboxinclusief.nl.

De Toolbox Inclusief is een slim doorzoekbaar en integraal instrument voor iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie. Vanzelfsprekend ligt de nadruk nu op het realiseren van de Banenafspraak. Het is een gereedschapskist boordevol kennis, handigheden en wetenswaardigheden, inzichtelijk per thema verdeeld over achttien modules. Dit instrument is ontwikkeld door de werkgever Rijk en wordt met graagte gedeeld met andere (overheids)werkgevers.

Algemeen en specifiek
In de Toolbox komen onderwerpen aan bod die algemeen toepasbaar zijn, zoals een inclusieve arbeidsorganisatie worden, het opstellen van een beleidsplan, een projectplan, creëren van draagvlak. Ingezoomd op de doelgroep van de banenafspraak staan er onderwerpen op als subsidies en regelingen, aandachtspunten voor werkgevers bij plaatsing, het begeleiden van een collega met een arbeidsbeperking en leren naar vermogen.

Resultaat van samenwerking
De Toolbox, gefinancierd door het A+O fonds Rijk, is het resultaat van intensieve samenwerking tussen het – nu zo geheten – Overheidsbrede Implementatieplatform en externe experts op het gebied van inclusiviteit en de Banenafspraak. Daardoor – zo is de verwachting – sluit de Toolbox maximaal aan op vragen van de gebruiker. De Toolbox is een dynamische website met bijbehorende documenten die bij nieuwe inzichten worden geüpdatet.

De Toolbox bevat:

  • kennis over de stappen in het proces van baancreatie, werving en selectie, plaatsing en begeleiding
  • informatie over wet- en regelgeving met een doorverwijzing naar betreffende websites
  • aanpakken, instrumenten en methodieken
  • adviezen van deskundigen
  • good practices & lessons learned
  • tips per module, zoals communicatie

Kijk hier voor de modules en documenten. 

Vragen?
Heeft u een vraag over de toolbox? Neem dan contact op met Ad de Ruijter, adviseur realisatie banenafspraak overheid ad.ruijter@minbzk.nl, tel. 06 - 48130232.

www.toolboxinclusief.nl

Geplaatst op vrijdag 7 juli 2017

Deel dit artikel

Ga naar...