Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Waardering voor plan van aanpak garantiebanen

De bewindslieden van BZK, SZW en OCW hebben waardering voor het plan van aanpak dat VSO heeft ingediend voor het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De verschillende rollen en bevoegdheden van de werkgevers, de sectoren / werkgeversverenigingen en de samenwerkende werkgevers-vertegenwoordigers in het VSO, komen in het plan helder naar voren, vindt minister Ollongren (BZK). Zij onderschrijft ook het gezichtspunt van VSO dat het vooral aan individuele werkgevers is om de banen te realiseren.

Als coördinerend bewindspersoon voor de overheid had de minister voor BZK de gezamenlijke overheidswerkgevers verzocht een dergelijk plan van aanpak in te dienen. De Kamer heeft nu ter informatie het plan van aanpak en de reactie van de minister daarop ontvangen.

Minister Ollongren heeft aan VSO laten weten dat zij graag met de gezamenlijke sectorwerkgevers in gesprek gaat. Met name over de resultaten van de activiteiten in relatie tot de resultaten van de onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd naar de ervaringen met de quotumregeling.

Vijf onderzoeken
Dit zijn vijf onderzoeken:

  • onderzoek naar regionale verschillen, en daarin beïnvloedbare factoren voor het realiseren van de banenafspraak;
  • onderzoek naar de omvang van de doelgroep;
  • onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor verbetering van de prestaties bij de overheid;
  • onderzoek naar alternatieve arrangementen rond inhuur en inkoop van diensten;
  • onderzoek naar de positie van het funderend onderwijs.

De resultaten van deze onderzoeken worden in april verwacht. De planning is dat rond de zomer oplossingen worden ontwikkeld, schrijft de minister aan de Kamer.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief aan VSO.

Geplaatst op vrijdag 16 februari 2018

Deel dit artikel

Ga naar...