Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

VNG

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

De sleutel van het succes van provincies

Een kleine selectie uit het nieuws: Provincies halen doelstelling garantiebanen. Provincies liggen voor op schema bij realisatie garantiebanen. Provincies liggen ver voor op doelstelling garantiebanen. Provincies koploper garantiebanen.

Provincies als overheidswerkgevers nemen letterlijk een vooraanstaande positie in bij het nakomen van de afgesproken garantiebanen. Wat is het geheim achter hun succes?

We vroegen het aan Richard van der Mast, projectleider banenafspraak van de sector provincies bij het Interprovinciaal Overleg (IPO). Hij kreeg die functie erbij vanaf het moment dat de provincies een target kregen toebedeeld van 340 fte op basis van het sociaal akkoord en de onderverdeling van de 25.000 banen binnen de overheids- en onderwijssectoren.

Het geheim van de kok is?
“Dat zit op de eerste plaats in het omzetten van deze 340 fte in een groeipad voor de sector en per provincie per kalenderjaar en dit laten vaststellen door het IPO-bestuur. Met dit politieke commitment in de hand zijn we aan de slag gegaan met de oprichting van een (leer)netwerk van provinciale contactpersonen inclusieve arbeidsmarkt. Daarin delen we actief informatie en pakken we de vragen op die vervolgens collectief worden gedeeld.”

“Daarnaast zijn we vanaf het begin nauwgezet de resultaten van de sector en afzonderlijke provincies gaan bijhouden. Die bewaren we niet voor onszelf maar koppelen we in meerdere gremia terug: naar het IPO-bestuur, portefeuillehouders P&O, provinciesecretarissen, directeuren middelen, hoofden P&O en het overleg met de vakbonden. We hebben de garantiebanen ook opgenomen in de cao-afspraken. Zo ontstond er in de hele sector betrokkenheid. Iedereen wist wat hem of haar te doen stond. En je kon gebruik maken van best practices.”

Waarom lukt de uitvoering van de banenafspraak provincies beter dan enig ander overheidswerkgever?
“Ik denk omdat we de targets hebben toebedeeld aan individuele organisaties. Dat gaf onmiddellijk een combinatie van betrokkenheid en eigenaarschap. We zijn ook vanaf het begin transparant geweest over de resultaten. Daarnaast houd ik het op een gezonde ‘doe-mentaliteit’: aan de slag gaan en niet eerst lijvige plannen van aanpak gaan schrijven.”

Wat verwacht je van alle overheids- en onderwijswerkgevers in de komende tijd, ook met het oog op de quotumregeling?
“De te behalen resultaten zijn fors hoger dan de aanvankelijke doelen uit de banenafspraak. Ik verwacht zonder meer dat alle veertien overheids- en onderwijssectoren zich blijven inzetten en waar mogelijk een tandje bij zetten. Voor ons als provincies is het wel lastig te verkopen dat vanwege een andere (meet)systematiek de doelstelling opeens tot wel 50 procent hoger is. Daarmee komen we dit jaar zelf nu ook opeens in de rode cijfers, terwijl we vanuit ons groeipad in 2017 al het aantal banen hadden gerealiseerd dat eind 2018 bereikt moest worden. De kunst zal zijn om gemotiveerd te blijven. We zien met belangstelling uit naar de resultaten van de onderzoeken die nu zijn opgestart. De uitkomsten hiervan moeten ons helpen  de garantiebanen nog beter te kunnen realiseren.”

Wat is de kracht en meerwaarde van reëel ingevulde garantiebanen?
“Dat we toegroeien naar een veel inclusievere samenleving en naar organisaties waarin ieders talent wordt benut. Zo dragen we bij aan het respect voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hun talenten. Iedereen laten meedoen!”

Wat zou je vanuit jullie ervaring andere overheidswerkgevers willen aanraden?
“Een olifant eet je in kleine hapjes. Creëer betrokkenheid en eigenaarschap. En: meten is weten.”

Foto IPO Richard mrt 18.jpg

Bundel participatieverhalen

Wie zijn nu die mensen die een garantiebaan invullen, wat doen ze en wat zijn hun ervaringen? En hoe ervaren jobcoaches en lokale projectleiders voor een inclusieve arbeidsmarkt de realiteit van alledag?

Gerrit Jan Tempelman, zelf werkzaam in een garantiebaan als bedrijfsjournalist bij de provincie Flevoland, maakte een tour door alle provincies om het fenomeen ‘garantiebaan’ een gezicht te geven. Dat leverde een bundel ‘Participatieverhalen uit de provincies’ op die jongstleden december binnen de provincies werd verspreid maar hier ook digitaal beschikbaar is.
In de inleiding een stevige uitspraak van de voorzitter van de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie van het Interprovinciaal Overleg, Eddy van Hijum. ‘Hoe kan de overheid met gezag pleiten voor een inclusieve samenleving, als zij zelf als werkgever niet thuis geeft?’, vraagt hij zich hardop af.

Foto: Richard van der Mast (r) en Gerrit Jan Tempelman (l) bij de recente overhandiging van de gebundelde ‘Participatieverhalen uit de provincies’.

Geplaatst op dinsdag 13 maart 2018

Deel dit artikel

Ga naar...