Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

'Op naar de 100.000 banen' met drie jaar verlengd

Het project 'Op naar de 100.000 banen', dat werkgevers stimuleert en ondersteunt bij het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt met ingang van 1 april 2018 met drie jaar verlengd.

Dit maakte Aart van der Gaag, commissaris van 'Op naar de 100.000 banen', in het bijzijn van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark bekend.

'Op naar de 100.000 banen', een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO in samenwerking met Instituut Gak, ondersteunt werkgevers bij het geven van invulling aan de Banenafspraak uit 2013.  De doelstelling is om in 2026 100.000 banen beschikbaar te hebben voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project is tot nu toe zeer succesvol gebleken.

Inclusie
Aart van der Gaag, die ter gelegenheid van de landelijke 'Dag van de 1000 Voorbeelden' met staatssecretaris Van Ark een bezoek bracht aan een bedrijf waar inclusief ondernemen vanzelfsprekend is, ziet de verlenging van het project als het ideale middel om de doelstelling voor 2026 veilig te stellen: "Inclusie is een steeds breder gedragen thema bij werkgevers. En hoewel we de afgelopen jaren waanzinnige stappen hebben gezet, blijft de doelstelling van 100.000 banen in 2026 ambitieus." 

Ondersteuning
Om die ambitieuze doelstelling te behalen, zal 'Op naar de 100.000 banen' de focus de komende drie jaar nog meer op ondersteuning van werkgevers leggen. Van der Gaag: "Binnen het project zullen we naast informeren en inspireren, werkgevers ook actief ondersteunen bij de invulling van de Banenafspraak."

Niet alleen in de private maar ook in de publieke sector wordt inclusief ondernemen steeds vanzelfsprekender voor werkgevers.

Geplaatst op donderdag 29 maart 2018

Deel dit artikel

Ga naar...