Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Werkgeversservicepunt ook voor overheidswerkgevers

WSP logo.png

Wat kan een Werkgeversservicepunt (WSP) voor overheidswerkgevers betekenen bij het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak en het matchen van mensen uit de doelgroep?

Ellen Bijl is adviseur werkgeversdiensten en inclusieve arbeidsanalist van het UWV bij het WSP Utrecht-Midden. Zij vertelt eerst hoe het in alle regio’s zal gaan: als een werkgever zich afvraagt wat hij aan banen voor mensen met een arbeidsbeperking moet doen, kan hij voor advies bij het regionale servicepunt terecht. Zoekt hij kandidaten, dan heeft het UWV speciaal de kandidatenverkenner beschikbaar. Daarin kunnen werkgevers profielen inzien van kandidaten die in het doelgroepregister staan, op basis van competenties, interesses en talenten. Heeft een werkgever een kandidaat gevonden, dan kan het UWV zorgen voor het concrete contact tussen beide.

Bij werkgevers mét een vacature kan het verder gaan. Dan bespreekt het UWV (met inachtneming van privacy) met de kandidaat wat de beperkingen zijn waar een werkgever rekening mee moet houden. Mogelijk wordt een arbeidsdeskundige ingezet voor een loonwaardebepaling en eventueel het inzetten van een proefplaatsing. 

Verschil?
Zit er eigenlijk wel verschil tussen een match voor een reguliere baan en een baanafspraak? “Het laatste is wat bewerkelijker, omdat vaak een functie moet worden aangepast”, zegt Bijl hierover. “Maar de dienstverlening is hetzelfde. Er zijn ook mensen met een ww-uitkering die een extra steuntje in de rug nodig hebben.” Als het over mensen met een arbeidsbeperking gaat, is de kandidatenverkenner “een goeie om gewoon eens te neuzen van waar het eigenlijk over hebben”, raadt zij werkgevers aan.

Markt en overheid
Intussen ziet de buitenwacht dat overheden en onderwijs rond de Banenafspraak ver achterblijven bij de prestaties van de markt. Bijl kan dat alleen maar bevestigen. Al constateert ze ook dat verschillende overheidsorganisaties flink hebben moeten inkrimpen en zelf ook mensen hebben moeten herplaatsen.

Los van het geld heeft Bijl het gevoel dat het welslagen staat of valt met de motivatie van de hr-manager van welk overheidsonderdeel dan ook. Diens bevlogenheid is echt een belangrijke factor om het management en de directie mee te nemen in het doel, namelijk om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Voortrekkers
Er zijn dus voortrekkers nodig. Met een drive die als een olievlek werkt. Ook nu overheidswerkgevers al een paar jaar de tijd hebben gehad. “Want er ligt een wet en die gaat voorlopig niet meer weg”, aldus Bijl. Haar advies aan overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die nog achterblijven? “Ken je een collega-werkgever die er wel mee bezig is? Ga daar eens mee praten. Of klop bij een van onze arbeidsanalisten aan voor een gesprek. Woon een keer een UWV-bijeenkomst of congres bij. Ga eens naar een presentatie. En begin klein, maar begin!”

Samenwerking
Het WSP is een samenwerkingsverband van (onder meer) UWV en gemeenten. Kim Marrée werkt vanuit de gemeente Utrecht als bedrijfsadviseur bij het WSP. Het enige verschil in het werk van de twee collega’s is dat zij zich in de dienstverlening aan werkgevers op kandidaten die in de bijstand zitten richt en de UWV-collega primair op mensen met een ww, wia of wajong-uitkering.

De ervaring leert, aldus Marrée, dat mensen uit het doelgroepregister lang niet altijd matchen met de vacatures waar werkgevers mee aankomen: “Het is echt maatwerk, gericht op individuen. Je trekt geen blik kandidaten open.” Tegenover de gewenste invulling vanuit het doelgroepregister staan immers ook veiligheidseisen en productienormen die gehaald moeten worden.

Elkaar vinden
Bij de vraag wat overheids- en onderwijswerkgevers beter kunnen doen sluit Marrée spontaan aan bij het antwoord van haar UWV-collega: “Er is op allerlei manieren zoveel informatie beschikbaar. Verdiep je erin. Doe kennis op. Gebruik dat aanbod van UWV om in jouw organisatie een arbeidsanalyse te laten uitvoeren. En kom in contact met de doelgroep. Als het UWV en gemeenten al zo vergaand weten samen te werken in een WSP, moet het overheids- en onderwijsinstellingen zeker lukken om elkaar te vinden en te voeden met de beste resultaten.”

  • Brochure WSP: Geef mensen met een arbeidsbeperking een kans

Geplaatst op maandag 14 mei 2018

Deel dit artikel

Ga naar...