Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Social return ook voor mensen met arbeidsbeperking

Neem social return mee bij aanbestedingen. Het gebruik van een regionale inkoopkalender is hierbij een goede basis. Mede met het oog op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder arbeidsbeperkten.

Dat is wat ze in het kader van het 1.000 banen-plan in de aardbevingsregio in Groningen doen. Het is een van de afspraken die de nationaal coördinator Groningen Hans Alders, het ministerie van SZW, provincie Groningen, sociale partners uit de regio en de zogeheten aardbevingsgemeenten dit voorjaar maakten. Concreet: voor aanbestedende diensten in Groningen en de Kop van Drenthe geldt voortaan de verplichting om social return als voorwaarde in aanbestedingen en gunningen op te nemen.

Jan van der Ploeg.jpg Regionale inkoopkalender
Als inkoopadviseur is Jan van der Ploeg hard bezig de aanbestedingen in de hele regio in kaart te brengen. Dat gebeurt op een regionale inkoopkalender voor een periode van 4 jaar tot in 2022. Van der Ploeg: “Als we weten hoeveel er op verschillende productgroepen wordt aanbesteed, kunnen we een betere match maken met mensen die nu nog in kaartenbakken zitten of van werk naar werk geholpen kunnen worden. Hiermee kan vroegtijdig worden ingesprongen op opleidingsbehoefte die aansluit bij toekomstige functies.”

De verwachting is dat, na het volgen van een opleiding, in ieder geval 500 personen die nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, aan het werk kunnen gaan. Maar de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is breder dan langdurig werkzoekenden of jongeren. Zij omvat ook mensen met een arbeidsbeperking.

Duurzame banen
Het Coördinatiepunt Social Return van Groningen heeft de beleidskaders opgesteld die worden meegenomen in de documenten voor alle aanbestedingen in de regio. Zo weten werkgevers waar ze aan toe zijn bij aanbestedingen die door de aanbestedende diensten in de regio op de markt worden gezet en welk percentage (hooguit 5 procent) van de aanneemsom zij moeten besteden aan het creëren van werk of stages/opleidingsplaatsen voor specifieke doelgroepen. Het nakomen van de social return-verplichting wordt gemonitord doordat opdrachtnemers de resultaten van hun inzet moeten verantwoorden in een monitoringsysteem. De bedoeling is natuurlijk dat er duurzame banen en vaste arbeidsrelaties worden gerealiseerd.

Inkoop Platform Groningen, waarin onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool en het regionaal opleidingscentrum Noorderpoort samenwerken, is van zins het plan te adopteren. Regionaal aanbesteden met social return zal dan nog groter gaat worden. Een prachtige vorm van integratie tussen verschillende aanbestedende diensten, vindt Van der Ploeg.

Publiek en privaat
Wat het 1.000 banenplan met aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt uniek maakt, is dat het zich echt beweegt tussen publiek en privaat. Een overheidsorganisatie die een aantal schoonmakers met een arbeidsbeperking inkoopt of onder eigen vleugels brengt, kan gemakkelijk aan de aantallen voor de Banenafspraak voldoen. Maar hier wordt in de eerste plaats gekeken hoeveel functies er vrijkomen.

Werk staat centraal.

Daar worden mensen bij gezocht. Met een opleiding en kwalificatie. Of met een arbeidsbeperking maar ook met talent. “Dankbaar werk om te mogen doen”, vindt Van der Ploeg. Het begint met sectoren die elkaar op een intersectorale kalender weten te vinden. En het leidt tot inclusiviteit.

Geplaatst op dinsdag 15 mei 2018

Deel dit artikel

Ga naar...