Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VSNU

VSNU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Inkoop gaat meetellen bij inkopende werkgever

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil dat het mogelijk wordt dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. De inleenadministratie zou overbodig moeten worden.

Dit grote knelpunt in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een van de kwesties die Van Ark de komende tijd wil oplossen. Zij schreef hierover net een brief aan de Tweede Kamer. Het plan maakt deel uit van een ‘breed offensief’ om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.  

Eenvoudiger systeem
Tot dusver wordt de inkoop van diensten niet meegeteld bij de opdrachtgever. Ook is het meetellen van inleenverbanden tijdens de quotumregeling (via de inleenadministratie) bewerkelijk. Daarom wil de staatssecretaris naar een eenvoudiger systeem waarmee werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor de doelgroep en waarbij tegelijkertijd de administratieve lasten verminderen.

Bovendien wil zij werkgevers belonen die méér dan het afgesproken aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dit alles zal werkgevers nog meer motiveren om mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven op de arbeidsmarkt, verwacht Van Ark.

Loondispensatie
De invoering van loondispensatie in de Participatiewet gaat bij nader inzien niet door. ‘Het brengt niet de gewenste vereenvoudiging’, constateert de staatssecretaris na alle gesprekken in de afgelopen maanden.

Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd. Daarbij is ook een uitgangspunt dat werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken.

Extra impulsen
Verder krijgt de matching tussen werkgevers en werknemers een extra impuls. Datzelfde geldt voor beschut werk. De Wajongregels worden logischer en willen mensen stimuleren om te gaan studeren of meer te werken.

De Kamer krijgt nog voor de begrotingsbehandeling de uitwerking van de voorstellen die de staatssecretaris nu doet zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Van Ark zal de Kamer in het najaar nader informeren.

Geplaatst op maandag 10 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...