Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

WVOI

WVOI

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Kamermotie maakt einde aan onderscheid markt en overheid bij banenafspraak

De vier coalitiepartijen die samen een krappe meerderheid in de Kamer vormen, hebben gezamenlijk een motie ingediend waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen. Daardoor wordt het meetellen van banen via inkoop mogelijk en doet het er niet langer toe of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW verzet zich niet tegen de kameruitspraak. Zij laat, zoals dat heet, 'het oordeel aan de Kamer'. Zij neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om het simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

In de motie staat:

  • dat het onderscheid tussen overheid en markt in de Banenafspraak het doel van 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de weg staat;
  • dat de doelstelling om 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking onverminderd overeind blijft en dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel overheid als markt;
  • en dat de werkgelegenheid als gevolg van inkoop door de overheid op dit moment niet meetelt voor de banenafspraak.

De Kamer verzoekt vervolgens aan de regering:

  • om, in aansluiting op het brede offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, de Banenafspraak en Quotumregeling zo aan te passen dat het voor werkgevers bij zowel de  markt als de overheid  eenvoudiger wordt om banen te realiseren;
  • om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt;
  • en om gedurende de transitie van de huidige naar deze nieuwe werkwijze geen onomkeerbare stappen te nemen en/of kosten te maken in het huidige systeem.

“Een baan is een baan en uiteindelijk maakt het niet uit of iemand bij marktpartijen of de overheid werkt”, lichtte VVD-kamerlid Chantal Nijkerken toe in een plenair debat naar aanleiding van een algemeen overleg over de Participatiewet.

Gezamenlijke inspanning
Voor staatssecretaris Van Ark staat voorop dat de doelstelling van 125.000 garantiebanen onverminderd overeind blijft, en dat het een gezamenlijke inspanning van markt en overheid blijft. “Het is niet zo dat overheden achterover kunnen leunen omdat een ander het wel zal doen”, zei Van Ark aan het eind van het debat.

Als de Kamer de motie volgende week aanneemt, zal zij de inhoud hiervan met de minister van BZK bespreken en UWV en de Belastingdienst vragen hun voorbereidende werk voor het opzetten van een inleenadministratie on hold te zetten. Vervolgens zal er ook de nodige wetgeving moeten komen met betrekking tot de beëindiging van het onderscheid en de randvoorwaarden.

Staatssecretaris Van Ark zegde eerder toe voor de behandeling van de SZW-begroting later dit jaar met een uitwerking van de plannen voor een breed offensief te komen om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Klaas Salverda

Geplaatst op woensdag 26 september 2018

Deel dit artikel

Ga naar...