Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MBO raad

MBO raad

NFU

NFU

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Uitstel stemming over opheffen onderscheid markt en overheid

Op verzoek van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer heeft de Kamer besloten tot uitstel van de stemming over de motie waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de Banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

De motie was vorige week ingediend door de vier coalitiepartijen. In de voorgestelde uitspraak van de Kamer wordt de regering verzocht om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen, zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Staatssecretaris Van Ark van SZW gaf vorige week te kennen zich niet te zullen verzetten tegen de kameruitspraak. Zij neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om het simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

Koerswijziging
GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema verzocht vlak voor de stemming om uitstel. Hij spreekt van een ‘flinke koerswijziging die je wat GroenLinks betreft niet even regelt met een motie’. Renkema wil graag eerst een brief van de staatssecretaris waarin zij uitlegt ‘wat de gevolgen zijn van deze motie voor mensen met een arbeidsbeperking en hun kansen op banen bij de overheid’.

Volgens Renkema kan de door de coalitiepartijen voorgestelde opheffing van het onderscheid tussen markt en overheid verstrekkende gevolgen hebben. ‘Daarmee kan de overheid haar verantwoordelijkheid ontlopen’, hield Renkema de Kamer voor. De indieners van de motie hadden geen bezwaar tegen uitstel van de stemming en de brief waar GroenLinks om vraagt.

Klaas Salverda

Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018

Deel dit artikel

Ga naar...