Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VNG

VNG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

VSNU

VSNU

WVOI

WVOI

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Overheden maken zelf weer schoon

Niet alleen de Rijksoverheid is weer zelf gaan schoonmaken, ook bij gemeenten is dit een trend. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken heeft een beleidswijziging aangekondigd, die een rem op 'verdringing' moet zetten.

Van de vijf grootste gemeenten hebben er vier de afgelopen jaren de schoonmaak geheel of gedeeltelijk binnen hun eigen organisatie geplaatst, zo blijkt uit navraag van het Financieele Dagblad.

Alleen Rotterdam laat de schoonmaak nog steeds helemaal aan marktpartijen over, tekent FD-redacteur Nelleke Trappenburg op. Behalve bij de gemeente Amsterdam, doen de grote gemeenten (Den Haag, Utrecht en Eindhoven) het echter niet zozeer om de arbeidsvoorwaarden van de schoonmakers te verbeteren. Ze doen het vooral om meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk te geven.

Dan tellen zij namelijk mee voor het quotum. Bij inkoop van schoonmaakwerk door een marktpartij is dat niet het geval.

Verstoring en verdringing
Schoonmaakbedrijven spreken van marktverstoring en werkverdringing, want schoonmaak is volgens hen geen overheidstaak. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken heeft op aandringen van de Kamer een beleidswijziging aangekondigd, die een rem op deze verdringing moet zetten.

Geplaatst op maandag 29 oktober 2018

Deel dit artikel

Ga naar...