Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

MBO raad

MBO raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

VNG

VNG

NFU

NFU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Uitwerking breed offensief

Tegelijkertijd met de Contourenbrief ontving de Kamer vandaag (20 november 2018) ook de brief met de uitwerking van de andere onderwerpen uit het brede offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW presenteert hierin een richting en agenda om – samen met werkgevers, cliënten, werknemers, gemeenten en UWV – meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.

Het gaat om de volgende voorstellen:

1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden:

 • Vereenvoudiging loonkostensubsidie
 • Ondersteuning op maat, adequate inzet van de jobcoach
 • Wegnemen knelpunten no-riskpolis/ziekmelding
 • Verkenning aanpassing financieringssystematiek loonkostensubsidie gemeenten
 • Benutting van de laagste loonschalen in cao’s
 • Vereenvoudiging banenafspraak en quotum

2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen:

 • Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie
 • Belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken
 • Simpel switchen in de participatieketen

3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden:

 • De matching in de arbeidsmarktregio’s en landelijk structureel versterken
 • Extra impuls Perspectief op werk
 • Extra impuls voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het pro/vso-onderwijs
 • Stimuleren beschut werk

4. Het bijdragen aan duurzaam werk:

 • Het belang van duurzaam werk
 • Verbetering van de regionale sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet
 • Structureel loonkostenvoordeel (LKV) voor doelgroep banenafspraak

Download hier de volledige brief met de uitwerking in détail.

Geplaatst op dinsdag 20 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...