Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

VO Raad

VO Raad

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Meer ruimte tussen overheid en markt

Om te voldoen aan de banenafspraak kunnen overheidsorganisaties in bestaande en nieuwe inkoopcontracten tussen overheid en markt meer ruimte zoeken voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld in de sfeer van facilitaire dienstverlening.

Dat kan met inbegrip van inkopen en zonder zich af te hoeven vragen waar de banen meetellen. Partnerschap tussen markt en overheid is hierbij het uitgangspunt. De Normaalste Zaak en BZK pakken dit als gezamenlijk initiatief op en bieden ondersteuning bij de eerste gesprekken en bij het vormgeven van de partnership.

Op 14 december is er een bijeenkomst om gezamenlijk verder te praten en te leren over het opzetten van ‘partnerships voor meer banen’.

Gesteund door het onderzoek Verkenning banen arbeidsbeperkten binnen kansrijke inkoopcategorieën overheid is het doel is om dit jaar vijftien partnerships te laten starten. De eerste tien zijn al in het vizier. Een workshop van Maarten Prinsen (BZK) en Leonore Nieuwmeijer (Asito) op het VSO-congres van 2 november sloot af met een oproep om zich aan te melden voor deelname aan een proeftuin.

Let op: aanmelding / deelname aan deze proeftuinen is alleen toegelaten voor werkgevers behorende tot de sectoren Overheid en Onderwijs.

Meer informatie op de website van de Normaalste Zaak.

Geplaatst op donderdag 22 november 2018

Deel dit artikel

Ga naar...