Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

PO-Raad

PO-Raad

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

WVOI

WVOI

MBO raad

MBO raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Centrale postbus voor vragen over de banenafspraak

Sinds deze week is een digitale postbus operationeel die overheids- en onderwijswerkgevers als centraal adres voor vragen over de banenafspraak gaat bedienen. Het mailadres is kennisalliantiebanenafspraak@minbzk.nl.

De splinternieuwe vraagbaak in Den Haag is een van de eerste uitingen waarmee de zogeheten ‘Kennisalliantie’ in oprichting overheids- en onderwijsorganisaties ten dienste wil staan.

Uit onderzoek kwam vorig jaar als knelpunt naar voren dat de trekkers van de banenafspraak binnen de sectoren overheid en onderwijs het als een gemis ervoeren dat zij zich niet kunnen wenden tot een ‘autoriteit’ of expert op het vlak van de banenafspraak. Het Kennisdocument biedt niet altijd uitsluitsel. Daarnaast is soms sprake van tegenstrijdige antwoorden van partijen.

Het onderzoek deed daarop de aanbeveling om binnen de sector overheid een centraal punt in te richten waar werkgevers met vragen terecht kunnen.

Kennisalliantie 
De bewindslieden van BZK en SZW hebben deze aanbeveling overgenomen en opdracht gegeven een Kennisalliantie Banenafspraak in te richten. De Kennisalliantie ondersteunt actief de sectoren en de achterban in de regio, maar neemt – vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid om banen te realiseren niet van hen over.

De postbus is haar eerste product. De Kennisalliantie streeft er naar binnen drie werkdagen antwoord te geven. Bij beantwoording worden de sectorprojectleiders betrokken.

Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...