Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

NFU

NFU

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Rijksoverheid gaat per ministerie tellen

Met uitzondering van Forum voor Democratie heeft de hele Tweede Kamer ingestemd met een motie van SP en PvdA  om een doelstelling van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking per ministerie op te stellen en hier voortaan jaarlijks over te rapporteren.

De Kamer vindt dat de Rijksoverheid bij de uitvoering van de banenafspraak het goede voorbeeld moet geven. Op dit moment is niet inzichtelijk hoeveel banen er per ministerie worden gecreëerd.

Staatssecretaris Van Ark van SZW had al positief op de voorgenomen kameruitspraak gereageerd, maar wilde voor de stemming nog wel overleg met haar collega minister Ollongren van BZK, omdat zij coördinerend minister is voor de overheidssector.

Dit gesprek was ook bedoeld om te verkennen hoe aan de motie praktisch gevolg kan worden gegeven. Het punt is namelijk dat sommige banen als individuele plaatsing per ministerie worden aangeboden. Andere banen worden in rijksbrede samenwerking gerealiseerd en kunnen dus niet aan één specifiek ministerie worden toegerekend.

Individueel en collectief
Het kabinet interpreteert de motie nu zo dat de minister van BZK jaarlijks verslag doet per ministerie van de daar gerealiseerde banen en daarnaast ook geaggregeerd verslag doet van banen die in samenwerking zijn gerealiseerd. Dat verslag zal mogelijk onderdeel worden van de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk, die de minister van BZK jaarlijks in mei aan de Tweede Kamer stuurt.

De Kamer verwierp moties van linkse oppositiepartijen om in de Quotumwet het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in stand te houden en om de quotumheffing niet af te schaffen voordat een nieuw systeem is ingevoerd.

Klaas Salverda

Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...