Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

PO-Raad

PO-Raad

VNG

VNG

WVOI

WVOI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VO Raad

VO Raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Met elkaar voor 125.000 banen

Hoe kunnen overheidssectoren, samen met de markt, invulling geven aan de centrale doelstelling van de Banenafspraak, te weten het creëren van 125.000 banen?

Op 11 februari 2019 kwamen vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse zaken en van ‘Op naar de 100.000 banen’ en De Normaalste Zaak bijeen met de projectleiders uit de verschillende overheidssectoren.

Doel van het overleg was te verkennen hoe de overheidssectoren, samen met de markt, invulling kunnen geven aan de centrale doelstelling van de Banenafspraak: het creëren van 125.000 banen. Centraal stond daarbij de vraag of de ervaringen van marktwerkgevers en de daarbij gekozen aanpak van bijvoorbeeld De Normaalste Zaak, AWVN en ‘Op naar de 100.000 banen’, ondersteunend kunnen zijn bij het behalen van de Banenafspraak door overheidswerkgevers.

Duidelijk is dat in alle overheidssectoren (overheden en onderwijs) veel aandacht is voor de Banenafspraak en inclusie in het algemeen. Er werden dan ook mooie voorbeelden van aanpakken in de verschillende sectoren gedeeld. Thema’s als het creëren van intern draagvlak en het versnellen van de uitvoering van bestuurlijke afspraken kwamen aan de orde.

De intentie is dat De Normaalste Zaak en ‘Op naar de 100.000 banen’ samen met vertegenwoordigers van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid tot een actieplan komen om overheidswerkgevers te ondersteunen bij de invulling van de Banenafspraak.

De bijeenkomst bood de nodige input om dat plan vorm te geven. Door de samenwerking worden alle partijen sterker; de bijeenkomst zal dan ook zeker opvolging krijgen in een gezamenlijk plan en meer bijeenkomsten om te leren van elkaar, vooral in de regio!

Bron: Op naar de 100.000 banen

Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...