Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

WVOI

WVOI

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

NFU

NFU

VO Raad

VO Raad

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

PO-Raad

PO-Raad

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

‘Kennis en gedrevenheid bepalen succes arbeidsbemiddeling’

‘Leer van het verleden, raak niet uitgekeken op methoden die werken en wil niet steeds iets nieuws’.

Dat advies gaf Aart van der Gaag, boegbeeld van het 100.000 banenplan van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, tijdens de jaarlijkse lezing van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Volgens Van der Gaag ligt de nadruk in de politiek tegenwoordig op het maken van nieuw beleid en het opzetten van nieuwe structuren, terwijl het succes van de arbeidsbemiddeling wordt bepaald door de drive, know-how en expertise van mensen.

Hij vindt dat ‘de kennis, kunde en infrastructuur van de Sociale werk-bedrijven een essentiële rol moet blijven spelen, om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en andere doelgroepen een volwaardige arbeidsplek te kunnen bieden’.

Kopgroep van werkgevers
Niet Haagse banenplannen, maar de intrinsieke motivatie van werkgevers zorgt voor een succesvolle bemiddeling. Daarom vindt Van der Gaag het belangrijk om een kopgroep te vormen van bevlogen werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aan het werk brengen. Als ambassadeurs kunnen ze in hun eigen netwerk, ook andere werkgevers overtuigen en zo een olievlekwerking creëren.

Cedris_Van_der_Gaag.png

Banenafspraak
De dreiging met een quotum bij niet halen van de banenafspraak (de afspraak tussen kabinet en sociale partners om 125.000 garantiebanen in te vullen) heeft volgens Van der Gaag een positieve uitwerking gehad. Het heeft tot een gewenste beweging geleid, maar het was volgens hem beter geweest als de infrastructuur van de sociale werkbedrijven meer was ingezet. Van der Gaag constateert dat in meerdere gemeenten SW-bedrijven uit ‘kortzichtige bezuinigingsdrift werden opgeheven of gekort’. Hij pleit voor een herwaardering, om mensen te trainen op vaardigheden en waar mogelijk te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Rechtsongelijkheid
Sinds de invoering van de Participatiewet zijn vrijwel alle werkzoekenden aangewezen op de gemeenten. Dit heeft niet alleen geleid tot 380 beleidsplannen, maar volgens Van der Gaag ook tot een aantasting van de rechtsgelijkheid. Het is tegenwoordig afhankelijk van de gemeente waarin je woont of bepaalde instrumenten worden ingezet. Dat is volgens hem onaanvaardbaar.

Wat het bedrijfsleven en overheidswerkgevers echter het meest bedreigt, is onvoldoende aanbod van kandidaten en onvoldoende professionale dienstverlening.

Breed offensief
Op beleidsvlak steunt Van der Gaag bijna alle maatregelen uit het breed offensief dat staatssecretaris Tamara van Ark is gestart: ‘Eindelijk lijkt er een echte vereenvoudiging te komen. En wat bijzonder is: voor de veranderingen worden ingevoerd, doet de staatssecretaris praktijktoetsen met bedrijven en met representanten van de doelgroep. De uitvoering komt centraler te staan – en zo hoort het.’

De belangrijkste ambassadeurs zijn de bedrijven die het doen, aldus Van der Gaag: ‘Die vertellen waarom het lukt. In boeken, magazines en op het podium. Of beter nog: op de vloer. Dan breidt het zich als een olievlek uit.’ 

Zaal Cedris 1.jpgOver regels en uitvoering

Flitsen uit de panel- en zaaldiscussie: 

Piet Adema, voorzitter van de brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasserbedrijven OSB: ‘In de schoonmaaksector werken 130.000 mensen. Niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt maar aan de basis van onze economie. Met echte bij echte bedrijven waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met trots werken.’

Bert van Alphen, wethouder (GroenLinks) in Den  Haag over politiek die te weinig idee heeft van de uitvoering: ‘We zitten er dagelijks middenin. We kunnen alleen maar dingen doen als we contact hebben met werkgevers én de doelgroep waar het hier om gaat.’

Chantal Nijkerken-De Haan, Kamerlid voor de VVD en indiener van een motie waarin het onderscheid tussen overheid en markt in de uitvoering van de banenafspraak wordt opgeheven: ‘Partijen waren alleen maar aan het tellen waar welke baan moest worden ondergebracht. Maar het gaat erom dat we zoveel mogelijk baankansen creëren voor mensen met beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.'

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV: ‘Onbestaanbaar dat de overheid die het zelf zo laat zitten het onderscheid tussen markt en overheid opheft.’

Hoofdspreker Aart van der Gaag, op de foto tweede van links meeluisterend naar het panel, aan het slot: ‘Ik zweer je dat het opheffen van het onderscheid meer banen gaat opleveren.’

Tekst: Klaas Salverda

Geplaatst op donderdag 14 februari 2019

Deel dit artikel

Ga naar...