Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

NFU

NFU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

WVOI

WVOI

PO-Raad

PO-Raad

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

MBO raad

MBO raad

VSNU

VSNU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Handreiking bij rapporteren over inclusief werkgeven

Veel werkgevers willen hun inspanningen op het gebied van inclusiviteit meten en inzichtelijk maken.

Bijvoorbeeld om deze informatie op te nemen in een MVO- of duurzaamheidsrapportage, te voldoen aan een social-returnverplichting of inzicht te krijgen in de invulling van de banenafspraak.

Het is belangrijk hierbij rekening te houden met de privacywetgeving. Sinds vorig jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht (‘AVG’), met daaraan verbonden de Uitvoeringswet AVG en Richtlijnen van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Transparantie en privacy kunnen immers op gespannen voet staan met elkaar.

Handreiking
AWVN heeft een handreiking gemaakt die praktische informatie geeft over hoe een werkgever zijn activiteiten op het gebied van inclusief werkgeven binnen de kaders van de wet transparant kan maken. Wat mag wel en wat mag niet?

Geplaatst op woensdag 6 maart 2019

Deel dit artikel

Ga naar...