Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

VNG

VNG

MBO raad

MBO raad

PO-Raad

PO-Raad

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

VO Raad

VO Raad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VSNU

VSNU

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

NFU

NFU

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Oproep voor regionale actieplannen

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) roept de wethouders van centrumgemeenten en regionale vertegenwoordigers van werkgeverszijde op om een actieplan op te stellen voor hun regio.

In deze tijd van arbeidskrapte moet een dergelijk plan extra kansen creëren voor mensen die minder makkelijk een baan kunnen vinden.

Perspectief op Werk
In een gezamenlijke intentieverklaring hebben werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G4, G40), UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW al aangegeven wat hun inzet is: meer kansen om mee te doen door hernieuwde publiek-private samenwerking in de arbeidsmarktregio’s.

Call for action
De verantwoordelijke wethouders van de centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s worden in een ‘call for action’ gevraagd om met de regionale vertegenwoordiger(s) van werkgeverszijde een gezamenlijk gedragen regionaal actieplan op te stellen.

Uitgangspunt is dat een betere publiek-private samenwerking zorgt voor goede matches. ‘Perspectief op Werk’ komt niet in de plaats van bestaande initiatieven of structuren. De 'doe-agenda' moet deze juist verbinden en versterken.

Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor dit en volgend jaar twee keer 35 miljoen euro beschikbaar. In de ‘call for action’ staat waaraan de regionale actieplannen dienen te voldoen om voor deze middelen in aanmerking te komen. Daar staat ook precies hoe het proces van indienen, beoordelen, financieren en monitoren is vormgegeven.

Geplaatst op woensdag 6 maart 2019

Deel dit artikel

Ga naar...