Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

NFU

NFU

VNG

VNG

VO Raad

VO Raad

WVOI

WVOI

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

MBO raad

MBO raad

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

VSNU

VSNU

PO-Raad

PO-Raad

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Overzicht expertise en kennis banenafspraak

Voor overheids- en onderwijswerkgevers (en andere geïnteresseerden) is vanaf vandaag een overzichtelijk document beschikbaar dat de expertise en specifieke kennis beschrijft waarvoor uiteenlopende samenwerkingspartners kunnen worden benaderd bij de uitvoering van de banenafspraak.

Met het document, dat vandaag met de nieuwste VSO Nieuwsbrief over de banenafspraak wordt gelanceerd, geeft de Kennisalliantie op dit vlak invulling aan de aanbevolen kennisinfrastructuur.

Uit onderzoek (APE Public Economics, juni 2018) kwam vorig jaar als groot knelpunt naar voren dat de trekkers van de banenafspraak binnen de sectoren overheid en onderwijs het als een gemis ervoeren dat zij zich niet kunnen wenden tot een ‘autoriteit’ of expert op het vlak van de banenafspraak.

Investeer in kennisinfrastructuur
Een van de aanbevelingen uit het APE-eindrapport luidde dan ook om te investeren in een kennisinfrastructuur. Waar werkgevers terecht kunnen met praktische vragen over de uitvoering van regelingen, zodat ze eenduidige antwoorden krijgen waarmee ze goed uit de voeten kunnen.

Kennisalliantie
De Kennisalliantie geeft invulling aan de aanbevolen kennisinfrastructuur. Zij is in opdracht van de ministeries van SZW en BZK ingericht en kenmerkt zich door samenwerking met uiteenlopende partners die elk over specifieke expertise beschikken. Voor ‘het veld’ was tot dusver niet altijd duidelijk wat al die partners te bieden hebben. Vandaar dit document.

Werkt u bij een van de sectoren overheid en onderwijs en heeft u een vraag over de banenafspraak? Dan kunt u die stellen aan de Kennisalliantie, mail naar KennisAlliantieBanenafspraak@minbzk.nl

Geplaatst op woensdag 15 mei 2019

Deel dit artikel

Ga naar...