Agenda

Over VSO Werkgevers

Het VSO vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de werkgevers in het publieke domein. Bij elkaar opgeteld hebben overheids- en onderwijswerkgevers bijna één miljoen werknemers in dienst. Lees verder.

Participanten

VNG

VNG

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PO-Raad

PO-Raad

VO Raad

VO Raad

VSNU

VSNU

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

WVOI

WVOI

Interprovinciaal Overleg

Interprovinciaal Overleg

MBO raad

MBO raad

Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

NFU

NFU

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Uitgelicht

Zelfstandige Publieke Werkgevers

In 2008 namen de ‘niet-kabinetssectoren’ het besluit zich te verenigen als Zelfstandige Publieke Werkgevers. Deze groep werkgevers heeft immers een iets andere relatie met het kabinet. Lees verder »

Voortgangsbrief breed offensief voor arbeidsbeperkten

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft vandaag een voortgangsbrief over 'Het breed offensief' voor mensen met een arbeidsbeperking naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Belangrijkste doelen hiervan: Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook.

Voorstellen
Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het Centraal Plan Bureau is in de afgelopen maanden gewerkt aan:

  • voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie;
  • meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;
  • het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;
  • een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;
  • een voorstel voor vrijlating van arbeidsinkomen in de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken;
  • verbetering van de werkgeversdienstverlening;
  • actieplannen in 35 arbeidsmarktregio’s voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

Voor een aantal van deze voorstellen is wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel wordt na de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden, zodat het mogelijk per juli 2020 in werking kan treden.

Trend banenafspraak positief
Belangrijk instrument om de situatie te verbeteren is de afspraak over extra banen in de markt en bij de overheid: de banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage van UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is, in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.

Beschut werk
Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht. Ook daarover is een voortgangsbrief verschenen.

Geplaatst op donderdag 23 mei 2019

Deel dit artikel

Ga naar...